twitter google+ facebook

COP21 hviler på god videnskab

DMI er videnskabelig rådgiver for den danske delegation på COP21, som ledes af Energistyrelsen. Ud over de politiske forhandlinger foregår der også dialog om den fortsatte forskning i og overvågning af, klimaet og effekterne af den globale opvarmning. Her har DMI en central rolle.

Klik på logoet for at komme til det officielle COP21-site

Videnskabens vågne vagthund i Paris

Danmarks IPCC-kontaktpunkt, Tina Christensen fra DMI, skal med til Paris. Hun skal blandt forhandle om landenes forpligtelse til klimarelateret forskning og dataindsamling, som er essentiel for at følge udviklingen i den globale opvarmning:

"Forhandlerne til COP21 er ikke forskere, men COP21 hviler fortsat på et solidt, videnskabeligt grundlag, og efter COP21 har forskerne stadig en vigtig rolle i at regne på, hvor fremtidens klima bevæger sig hen på baggrund af den politiske aftale i Paris. Derudover skal klimaudviklingen løbende overvåges og analyseres, samtidig med, at forståelsen af klimasystemet udbygges."

"Som eksempel på videnskabens rolle på COP’en vil jeg nævne, at eksperter fra især FN's klimapanel, IPCC, har hjulpet klimaforhandlerne med deres vurdering af, om 2 graders-målsætningen er tilstrækkelig. Svaret er 'ja'. Men lokalt og regionalt kan forandringerne få store konsekvenser. For eksempel betyder 2 grader fortsat oversvømmelser af kystnære områder i Sydøstasien og meget varme og tørre somre i Middelhavsområdet med konsekvenser for landbrug og vandforsyning" siger Tina.

Håber på aftale

Tina Christensen håber meget, at politikerne lytter til videnskaben, så der kommer en bindende global klimaaftale, som kan erstatte Kyoto-aftalen fra 1997 – det er det verden har brug for for at sikre, at klimaet ikke løber løbsk. Tina uddyber det:

"Jo mere temperaturen stiger forbi de 2 grader, jo større risici udsætter vi os selv for i form af vandmangel, lavere fødevaresikkerhed, oversvømmelser, faldende biodiversitet og øget pres på verdens fattigste, og derfor spiller videnskaben en uhyre vigtig rolle på COP'en," slutter Tina.

Tina Christensen fortæller om formålet med COP'en og videnskabens rolle på 3 minutter og 43 sekunder til HeartBeat.

Af Christian Lietzen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 27. november 2015

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder