twitter google+ facebook

Mørket og kulden sænker sig over isen i Arktis

Havisen i Arktis svandt i år til sin 4. laveste udbredelse, siden målingerne med satellit begyndte i 1978. De 9 år med de laveste isudbredelser er nu de 9 seneste år.

Onsdag, ved jævndøgn, sænker vintermørket sig over Nordpolen. Temperaturerne er dog for længst krøbet under frysepunktet. Det betyder, at havisen nu begynder sin vækstsæson efter sommerens afsmeltning.

Set fra bunden af tabellen havnede den arktiske isudbredelse i år ved minimum på en 4. plads, siden de systematiske målinger fra satellit startede i 1978. Tabellen fra bunden lyder således: 2012, 2007, 2011, 2015. De seneste 9 år er sammenfaldende med de 9 laveste isudbredelser ved minimum.

Isudbredelsen i år er i tråd med en klar tendens over de seneste 37 år: Den Arktiske havis dannes senere, smelter tidligere, og udbredelsen i løbet af sommeren har et lavere minimum end før.

Tendensen er klar i stort set alle egne af Arktis; nemlig at antallet af åbentvandsdage* er steget.

Figuren som viser ændringen i antallet af åbentvandsdage per 10 år er baseret på en omfattende genprocessering af satellitdata.

I Barentshavet er åbentvandssæsonen nu f.eks. 3 måneder længere end i starten af 1980'erne, og i Baffinbugten er åbentvandssæsonen over en måned længere.

Både Nordøstpassagen (vandvejen mellem Atlanten og Stillehavet nord om Europa/Asien) og Nordvestpassagen (vandvejen mellem Atlanten og Stillehavet nord om Nordamerika) er åbne i år, selv om den dybe passage igennem M'Clure strædet stadig er delvist isdækket.

Du kan følge havisen på hjemmesiden polarportal.dk, som er et samarbejde mellem GEUS, DTU og DMI.

*Antallet af dage med åbent vand for et givet punkt er beregnet som det antal dage der forekommer mellem haviskoncentrationen falder fra over 30% til under, og forbliver således i mindst 5 dage, til haviskoncentrationen vokser fra under 30% til over, og forbliver således i mindst 5 dage.

Journalister kan komme i kontakt med Rasmus Tonboe gennem DMI's pressekontor på 39 15 75 09.

Af Rasmus Tonboe, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 22. september 2015.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Tilmeld dig DMI's varsler om farligt vejr på SMS
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder