twitter google+ facebook

MH370-vragdel krydser Indiske Ocean med havstrøm

Det forulykkede fly fra Malaysia Airlines flight MH370 fotograferet i 2011. Foto Laurent Errera, L'Union, France.

Flight MH370 forsvandt sporløst 8. marts 2014 over det østlige Indiske Ocean. Nu, 17 måneder senere, er en vragdel dukket op godt 5.000 kilometer mod vest. DMI-oceanograf forklarer hvordan.

En vinge fra det forsvundne Malaysia Airlines Flight 370 er drevet i land på øen Reunion øst for Madagaskar i Det Indiske Ocean.

MH370 forsvandt sporløst 8. marts 2014. Der blev efterfølgende ledt intensivt efter flyet vest for Australien.

At en vragdel nu dukker op godt 5.000 kilometer væk, betyder dog ikke, at det er her, flyet styrtede ned. Faktisk er det helt i tråd med vores viden om havstrømmene i området. Det forklarer Vibeke Huess, ph.d. i oceanografi ved DMI.

Den grønne stjerne markerer, hvor vragdelen er fundet på Reunion, men den gule ellipse viser det område, hvor MH370 formentlig styrtede ned. Pilene viser de dominerende havstrømme og farverne viser deres relative temperatur. Grafik modificeret efter NOAA.

"Reunion ligger i den sydlige ækvatoriale strøm i Det Indiske Ocean. Der er en kraftig vestgående overfladestrøm, der krydser gennem eftersøgningsområdet, og den er relativt permanent".

Det er dog svært præcist at beregne, hvor længe det tager et objekt at krydse oceanet.

"Når ting flyder i overfladen, har vindretningen potentielt lige så stor indflydelse som strømretningen i vandet", siger oceanografen.

Vibeke Huess vurderer, at det er et lykketræf for eftersøgningen, at vragdelen er endt på Reunion. Det er en meget lille ø i et meget stort hav, så den kunne nemt være drevet forbi. Før eller siden ville den dog dukke om.

"Hvis flyet blev splittet til atomer, strander der med stor sandsynlighed andre vragdele på f.eks. Madagaskar inden for de kommende måneder", slutter hun.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 6. august 2015

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Tilmeld dig DMI's varsler om farligt vejr på SMS
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder