twitter google+ facebook

DMI guider skib uden om supertyfon

Tvillingetyfonerne Goni og Atsani er ikke sådan at spøge med, og bestemt ikke rare at sejle ind i for selv de mest garvede søfolk. Med sig har tyfonerne nemlig vinde på op mod 260 km/t og bølgehøjder på 10-12 meter. Men der er heldigvis råd at hente i Maritime Services hos DMI.

Tvillingetyfonerne Goni og Atsani har kurs mod det sydkinesiske hav.

Travlhed i Maritime Services

I DMI’s Maritime Service har meteorologen lige nu ekstra tæt kontakt til kaptajnen på et skib i det sydkinesiske hav.

”Vi har en kunde, der har et tankskib, som er på vej fra Singapore til Los Angeles med en direkte kurs mod Gonis forventede bane. Derfor har vi beregnet en ny rute og bedt dem sænke hastigheden lidt, så de vil undgå tyfonen. På den måde kommer de om fire dage til at sejle syd om tyfonen og undgår dermed ubehageligheder,” fortæller operation manager Flemming Präem-Larsen i Maritime Services.

Skibets oprindeligt planlagte rute op forbi Filippinerne kolliderede direkte med tyfonen. Skibet ses som en rød trekant nederst i venstre hjørne. Grafik Flemming Präem-Larsen
Her ses skibets nye rute, foreslået af Maritim Service, med en prognose af tyfonernes bane. Skibet anes som en rød trekant under tyfonen Goni. Dette er placeringen fire dage senere, hvis skibet følger anvisningerne og sænker hastigheden. Grafik Flemming Präem-Larsen

Rederierne tager ingen chancer
Mange moderne skibe kan godt sejle i temmelig hård sø, men det slider på materiellet, på mandskabet og i nogle tilfælde også på lasten. Og opstår der et problem eller et havari i rum sø, er det både besværligt og dyrt at få skibet i dok. Så når der er optræk til uvejr, vælger rederierne oftest alternative ruter med hjælp fra blandt andre DMI’s Maritime Services. Og selvom rederierne lader skibene ændre kurs og sænker hastigheden, kan der rent faktisk være brændstof at spare, fordi skibet ikke skal sejle i hårdt vejr.

 

Fakta om DMI’s Maritime Services

Maritime Services har til opgave at levere rutevejledning og analysere på sejladsen i forhold til vind, strøm og bølger for at sikre, at skibe kan færdes sikkert og hurtigt overalt i verden. Potentielt er der både temmelig meget tid og masser af penge at spare, ved at vælge en rute fremfor en anden. Miljøet nyder selvfølgelig også godt af, at skibene ikke bruger mere brændstof end nødvendigt.

DMI’s Maritime Services yder årligt service til ca. 3.000 overfarter. Den ovenfor er blot én af disse.

Det er meteorologer, der sidder og holder et vågent øje med vejrudviklingen på globalt plan, for at kunne rådgive kaptajnerne bedst muligt. Den mest økonomiske rute, som ikke resulterer i farlige vejrforhold er målet. Meteorologerne evaluerer vejrudviklingen 10-15 dage frem og for rigtig lange overfarter for eksempel over det nordlige Stillehav kigges der på de mest sandsynlige vejrudviklinger op til 30 dage frem. Det kræver nemlig en del strategisk planlægning, da det ofte helt fra en overfarts start skal besluttes om en rute nordpå – nord for den generelle lavtryksbane – er bedst eller en meget længere sydligere rute er nødvendig. På den sydlige halvkugle er det selvfølgelig den nordlige rute, der vil være lang – på vores buttede klode. Ud over vejret er der også andre parametre, der skal tages højde for, nemlig områder med risiko for piratangreb, kystzoner med restriktioner med hensyn til svovlholdig olie og andre miljøforhold.

DMI Maritime Service blev grundlagt i 1971 som ”World Wide Weatherrouteing” og er i dag en af ​​de største spillere på markedet i Europa, når det drejer sig om global rutevejledning.

Formålet med Martime Services er til enhver tid at tilvejebringe den sikreste, hurtigste og mest økonomiske rute i tæt samarbejde og dialog med kaptajner og skibsredere.

Af Flemming Präem-Larsen, Mogens Rønnebek og Christian Lietzen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. august 2015

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Tilmeld dig DMI's varsler om farligt vejr på SMS
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder