twitter google+ facebook

Nyheder

09.10.2014
Grønland
Niels Hansen og Bjarne Siewertsen

Sneen på Grønland er mindre og mindre hvid. Det har konsekvenser for, hvor meget den smelter. For mørk sne opsuger langt mere varme. Følg situationen på polarportal.dk.

09.10.2014
Klima
Marianne Brandt

Oktober står i klimaets tegn. FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi albedo-effekten, og hvordan fænomenet bidrager til øget opvarmning.

08.10.2014
Klima

Ny rapport fra Danmarks Klimacenter ved DMI sætter ord på de klimaforandringer, som Danmarks står over for frem mod år 2100. Med den seneste viden fra FN's klimapanel og egne klimasimuleringer sætter forskerne fokus på Danmark i det globale

08.10.2014
Is
Niels Hansen

I 2014 er der for første gang målt over 20 millioner kvadratkilometer havis omkring Antarktis. Kraftigere vind og afsmeltning, som kan kædes sammen med global opvarmning, er forklaringen.

08.10.2014
Klima
Bjarne Siewertsen

Den globale temperatur for 2014 stiler mod en rekord blandt varme år. August 2014 var den varmeste måned nogensinde registreret, og dermed er året indtil videre placeret som det varmeste år hos alle de tre datacentre, der registrerer

08.10.2014
Klima
Niels Hansen

Oktober står i klimaets tegn. FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi, hvad tilbagekobling er, og hvorfor begrebet er vigtigt i fremtidens klimaudvikling.

08.10.2014
Vejr
Bjarne Siewertsen

Tirsdag eftermiddag blev landet passeret af en koldfront, og på bagsiden af koldfront opstod en del store tordenbyger, som frem til midnat leverede 2627 lynnedslag til DMI’s lynmonitorere. Og det fortsatte lidt efter midnat.

07.10.2014
Klima
Marianne Brandt

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag gælder det termen havis.

07.10.2014
Klima
Palle Bo Nielsen

"Overfladevandet i alle klodens oceaner bliver varmet op," konstaterer Torben Schmith. "Det er der ingen tvivl om, men opvarmningen er sværere at få øje på i Nordatlanten, fordi den skjules af naturlige variationer i de havstrømme, der påvirker

06.10.2014
Klima
Marianne Brandt

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag introducerer vi klimafænomenet El Niño.

06.10.2014
Vejr
Niels Hansen

Det blev en lun forlænget oktoberweekend i Danmark, da kraftig vind pustede varm luft op til os fra syd.

03.10.2014
Klima
Niels Hansen

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN's klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag forklarer vi kort, hvilke problemer de såkaldte CFC-gasser skaber.

02.10.2014
Klima
Marianne Brandt

Oktober måned står i klimaets tegn, når FN’s klimapanel kommer til København. Vi varmer op med en række vigtige ord fra klimadebatten. I dag definerer vi det globale havniveau.