twitter google+ facebook

Svenskerne kom først: Stormen hedder Alexander

SMHI's varsel om storm mod de svenske kyster. Grafik smhi.se

Når vi fredag passeres af et stormlavtryk, så hedder det Alexander.

Vores svenske søsterorganisationen, SMHI, udsendte torsdag  varsel om storm i Kattegat, Skåne, Halland og Kronoberg, og i den forbindelse navngav SMHI stormen Alexander. Det er endnu usikkert, hvor og hvor meget Alexander udvikler sig til storm over dansk landområde.

Ifølge den samarbejdsaftale, som DMI og SMHI har indgået omkring navngivning af storme, adopterer vi hinandens navngivning i de tilfælde, hvor begge lande berøres.

Hvorfor navngive i det hele taget?

Flere af vores nabolande navngiver stormlavtryk, og det betyder, at der kan opstå uklar kommunikation om vejrfænomener, som potentielt kan være farlige.

"Det så vi blandt andet den 28. oktober 2013, hvor der tilsyneladende var tre storme på vej mod Danmark: St. Jude, Christian og Simone. I virkeligheden var det selvfølgelig én og samme storm blot individuelt navngivet af vores tre nabolande England, Tyskland og Sverige. Alle tre navne figurerede i danske medier med nogen forvirring til følge," siger DMI’s pressechef Niels Hansen.

Efterfølgende besluttede daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard at bede DMI om i fremtiden at koordinere navngivningen af danske storme. I samme ombæring døbte han posthumt stormen 28. oktober for Allan.

Svensk/dansk koordinering

Skulle en kommende storm bevæge sig videre til Sverige, som det var tilfældet med både Allan og Bodil, så bruger de svenske meteorologiske myndigheder samme navn som i Danmark.

Tilsvarende - hvis svenskerne varsler og navngiver først, så følger DMI deres nomenklatur.

Af Bjarne Siewertsen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 11. december 2014.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder