twitter google+ facebook

Klædt på til tidevand

Tidevandstabellerne for 2015 ligger nu på DMI’s hjemmeside. Download dem fra hjemmesiden, eller bestil dem på en memory stick.

En memory stick indeholder tidevandstabellerne for Danmark, Færøerne og Grønland for 2014. Den kan rekvireres via DMI's kontaktformular. Foto: Palle Bo Nielsen.
En memory stick indeholder tidevandstabellerne for Danmark, Færøerne og Grønland for 2014. Den kan rekvireres via DMI's kontaktformular. Foto: Palle Bo Nielsen.

Tidevandstabellerne for Danmark, Færøerne og Grønland beregnes i Center for Ocean og Is på DMI. Tabellerne for 2015 kan downloades gratis fra DMI’s hjemmeside:

Tidevandstabeller 2015 Danmark

Tidevandstabeller 2015 Færøerne

Tidevandstabeller 2015 Grønland

Tidevandstabellerne leveres også på en memory stick. Kontakt DMI via vores kontaktformular.

En lille løjerlighed

I Tidevandstabeller Grønland indgår stedet Finnsbu på Grønlands østkyst mellem Tasiilaq (tidligere kaldet Ammassalik) og Kap Farvel. At stedet indgår i tabellerne, synes Hans Chr. Florian Sørensen er en lille løjerlighed. Han har for nyligt opsøgt stedet og fandt blot en lille varde.

”Finnsbu blev bygget af nordmænd i 1931 som del af deres (ynkelige) forsøg på at tilrane sig Østgrønland - eller dele deraf,” fortæller Hans Florian. ”Stationen var bemandet to år - elendig fangst. Da nordmændene ville benytte stationen igen i 1938, kunne de konstatere, at stationen var væk. Pillet ned af de grønlændere, der boede cirka 10 km væk i Immarsivik. Ved revision af Geodætisk instituts kort i 1970'erne har man ikke slettet stationen, så den figurerer fortsat på kortet.”

DMI overtog beregninger og udgivelsen af tidevandstabeller for Danmark, Færøerne og Grønland i oktober 2011. Tidligere var det Farvandsvæsenet, der havde opgaven, men ved regeringsskiftet blevet Farvandsvæsenet nedlagt, og opgaverne blev fordelt på andre institutioner.

Hvornår Finnsbu blev inkluderet i tidevandstabellerne, er ikke DMI bekendt. At den figurerer som sekundærhavn, tyder på, at nogle i området har interesseret sig for tidevandet og har registreret høj og lavvandstider i en periode. Tidspunkterne er så blevet relateret til tidspunkter for en såkaldt primærhavn – i dette tilfælde Danmarkshavn (se side i Tidevandstabeller Grønland, side 136).

En varde er alt, hvad der er tilbage af Finnsbu (skimtes i midten af billedet). ”Et usselt sted med ringe adgang,” siger Hans Chr. Florian Sørensen, som sejlede forbi stedet sidst i juli. Nordmændene byggede en station der i 1931 men forlod den efter to år. Foto: Hans Chr. Florian Sørensen.
En varde er alt, hvad der er tilbage af Finnsbu (skimtes i midten af billedet). ”Et usselt sted med ringe adgang,” siger Hans Chr. Florian Sørensen, som sejlede forbi stedet sidst i juli. Nordmændene byggede en station der i 1931 men forlod den efter to år. Foto: Hans Chr. Florian Sørensen.

For yderligere information kontakt Palle Bo Nielsen, pbn@dmi.dk 

Af Palle Bo Nielsen
Redaktion Michella Rasmussen, kommunikation@dmi.dk 

© DMI, 8. august 2014

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder