twitter google+ facebook

Ingen stilstand i global opvarmning

2013’s mest ekstreme vejrbegivenheder og menneskeskabte klimaforandringer var på dagsordenen ved WMO’s lancering af den årlige klimastatusrapport i Geneve. 

Hvert år udgiver FN's verdensorganisation for vejr og klima, WMO, en status over globale og regionale tendenser i vejr og klima det forløbne år og fremhæver nogle af årets mest ekstreme hændelser. 

“Der er ingen stilstand i den globale opvarmning,” sagde WMO’s generalsekretær Michel Jarraud under mødet i Geneve den 24. marts ved udgivelsen af den årlige klimastatusrapport.

”Mange af de ekstreme hændelser, som verden oplevede i 2013, stemmer overens med det, vi kan forvente som en følge af menneskeskabte klimaforandringer. 2013 var præget af kraftigere nedbør, højere temperaturer og flere ødelæggelser på grund af stormflod og oversvømmelser langs kyster som følge af stigende vandstand i havene,” sagde generalsekretæren.

Centrale hændelser i 2013:

På listen over centrale klimabegivenheder i 2013 nævner WMO blandt andet:

Supertyfonen Haiyan/Yolanda, der hærgede dele af det centrale Filippinerne, ekstremtørken i Angola, Botswana og Namibia, Nordøstbrasiliens værste tørke i de sidste 50 år samt tornadoen, der ramte Oklahoma i USA, og viste sig at være den bredeste nogensinde.

Oversigt over verdens ekstremer 2013. Grafik WMO.

Iskappen på alvorlig slankekur

Forskningschef ved DMI Katrine Krogh Andersen supplerer, at også ændringer i Indlandsisen på Grønland og den arktiske havis er i tråd med menneskeskabte klimaforandringer:

”Både istabet fra Grønlands indlandsis og afsmeltningen af havis i det Arktiske Ocean har været omfattende i det seneste årti og udvist en række rekorder, som ikke er i tråd med naturlige klimavariationer,” siger hun og fortsætter:

”Over det seneste årti har iskappen på Grønland mistet 215 Gt/år, og det vil sige, at den er på alvorlig slankekur.”

Læs mere i WMO’s klimastatusrapport fra linket under ’Værd at Vide’ øverst til højre. Her finder du også link til porlarportalen, hvor du kan læse mere om Grønlands indlandsis og havisen i Arktis.  

For yderligere information om den årlige klimastatus fra WMO kontakt Clare Nullis, Media Officer, Communications and Public Affairs, tel: +(41 22) 730 8478; (41-79) 7091397, email: cnullis@wmo.int

Af Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 25. marts 2014.

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder