twitter google+ facebook

Køer kastet over bord

Resultaterne fra DMI’s havmodel stemmer overens med, at strandede køer godt kan være kastet over bord fra et skib.

DMI’s driftmodel, der normalt anvendes i forbindelse med sporing af olieudslip, bidrager til Fødevarestyrelsens opklaring af, hvor de strandede, døde køer, der blev fundet i det sydlige Danmark og Sverige, kan stamme fra.

Havmodellen har bestået sin prøve, og resultaterne af de mange dataset er nu klar. 

”Resultaterne fra vores driftmodel kan godt være i overensstemmelse med hypotesen om, at dyrene er blevet smidt over bord fra et skib. Resultaterne skal dog tages med et gran salt, eftersom vi ikke kender de præcise strandingstidspunkter for køerne, men kun tidspunkterne for, hvornår kadaverne er fundet”, siger seniorforsker Jens Havskov Sørensen.

Figuren viser nogle af resultaterne af beregningerne med DMI’s driftmodel. De sorter kurver viser de beregnede ruter, som kadaverne er drevet. Som det ses, kan resultaterne godt være i overensstemmelse med hypotesen om, at dyrene er blevet smidt over bord fra et skib. Grafik Knud-Jacob Simonsen.

Læs mere om de strandede køer og DMI's driftmodel via links under 'Værd at Vide' til højre.

Af Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 10. januar 2014. 

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder