twitter google+ facebook

Ord på Arktis anno 2013

Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres nu i 2013-rapporten fra polarportal.dk.

Forskerne har nøje observeret, modelleret og beregnet Grønlands indlandsis og den arktiske havis i løbet af 2013. Data er løbende lagt på siden polarportal.dk, hvor du har haft mulighed for at følge smeltesæsonen.

Nu - efter smeltesæsonens afslutning - er det tid for GEUS, DTU og DMI at gøre status. Det sker i form af 2013-rapporten på fem sider, som udkommer på dansk, engelsk og grønlandsk.

Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis - dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret.

De væsentlige overvågningsresultater i Arktis i 2013:

  • Iskappen bidrog med ca. 1,2 mm havniveaustigning.
  • Overflademassebalancen, udregnet som ny sne minus det som smelter, var lav med en tilvækst på 166 Gt ift. normalt 368 Gt.
  • Havisens udbredelse var mindre end normalt (5,9 mill km2 ift 7,5 mill km2).
  • Rekordhøj varme sidst i juli gav kraftig afsmeltning på Indlandsisen.
  • Vinden har hjulpet med at holde på havisen og føre kold luft ned over Indlandsisen.
  • Gletsjerfronternes bevægelse var normal og bød ikke på exceptionelle kælvinger.

Du kan læse mere om resultaterne i rapporten, som du finder på Polarportal.dk.

Klik for at gå til Polarportal.

Af Peter Lang Langen

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 19. november.

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder