twitter google+ facebook

DMI gør klar til fremtidens satellitter på Grønland

Bevægelig parabolantenne sikrer, at DMI også i fremtiden modtager de bedst mulige datasæt fra europæiske, amerikanske og kinesiske meteorologiske satellitter for Grønland

Med vejrsatellitten Suomi NPP fra amerikanske NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) er den næste generation af vejrsatellitter påbegyndt. Suomi NPP blev sendt op i oktober 2011.

DMI opgraderede i 2012 sin modtagestation i Danmark til at kunne modtage data fra fremtidens vejrsatellitter og har nu netop gennemført en tilsvarende opgradering i Grønland.

Så er stationen færdig bygget og klar til brug. Foto Esben Stigård Nielsen.
Første billede er modtaget på den nye modtagestation. Foto Esben Stigård Nielsen.

En vigtig datakilde i et barskt område

"De såkaldte polære vejrsatellitter befinder sig i baner, der bringer dem tæt på polerne. Det gør, at de leverer værdifulde meteorologisk data fra området ved de høje breddegrader i Grønland, hvor der ikke er dækning fra de højereliggende geostationære vejrsatellitter. De polære vejrsatellitter transmitterer data umiddelbart efter de er optaget, så institutioner som DMI kan modtage data, mens de stadig er friske," siger projektleder Esben Stigård Nielsen fra DMI's sektion for IT og Telemåling. "I Grønland har de specielt stor betydning for DMI's meteorologer, som vejleder flytrafikken, da billederne fra de polære vejrsatellitter giver de mest pålidelige informationer om de omskiftelige vejrforhold i Grønland," siger Esben Stigård Nielsen.

Naturen spændte ben

Oprindeligt var planen, at både DMI's modtagestation i Danmark og Grønland skulle opgraderes i 2012, men opgraderingen af DMI's modtagestation i Kangerlussuaq i Grønland blev forhindret af de ekstreme smeltevandsbegivenheder i Grønland sidste år.

"Den bro, som blev bortskyllet i Kangerlussuaq, var også adgangsvejen til DMI's modtagestation," siger projektlederen. "Så vi måtte bøje os for naturens kræfter og udskyde installationen til denne sommer, hvor broen var blevet genopført og forholdene var mere normale," siger han.

"I slutningen af august 2013 kunne vi så installere det nye system og modtage de første data fra den nye generation af vejrsatellitter. Med denne opgradering har vi sikret, at DMI har adgang til de bedst mulige data i Grønland fra vejrsatellitter i mange år ud i fremtiden" slutter Esben Stigård Nielsen.

Suomi NPP er opkaldt efter meteorologen Verner E. Suomi.

For yderligere information kontakt Esben Stigård Nielsen, kommunikation@dmi.dk      

Redaktion Bjarne Siewertsen & Kate Søs Hansen

Tilmeld dig DMI's elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder