twitter google+ facebook

Tjek på tidevandet

Nu er Tidevandstabeller 2013 klar. Download dem på DMI’s hjemmeside eller bestil dem på en memorystick.

Se martsvejret passere med masser af forår i Europa

Tidevandstabellerne for Danmark, Færøerne og Grønland beregnes i Center for Ocean og Is på DMI. Tabellerne for både 2012 og 2013 kan downloades gratis fra DMI’s hjemmeside:

Tidevandstabellerne kan også leveres på en memorystick. Læs om hvordan memorystick bestilles via linket i 'Værd-at-Vide'-boksen til højre.

Tabellerne for 2013 indeholder de samme havne som tabellerne for 2012. Tabellerne for Grønland er opdateret med de nyeste grønlandske navne, som blandt andet benyttes på søkort.

Af Palle Bo Nielsen, kommunikation@dmi.dk © DMI, 2. november 2012

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder

Tidevandstabellerne for 2013 er klar og kan downloades fra dmi.dk eller rekvireres på en memorystick.
Tidevandstabellerne for 2013 er klar og kan downloades fra dmi.dk eller rekvireres på en memorystick.