twitter google+ facebook

Våd sæson for tørkeindeks

Et tørt forår og en våd sommer slår igennem i DMI's tørkeindeks for 2011.

Klimatolog Mikael Scharling ser tilbage på 2011-sæsonen for tørkeindekset, der sluttede 1. november.

"Det kommer næppe som en overraskelse, men det var ikke lige tørke, der prægede Danmark i 2011. Nok nærmest mangel på samme", fortæller klimatologen. Dog afveg udviklingen på landsplan i begyndelsen af 2011-sæsonen ikke meget fra det vi har set de seks foregående år, hvor indekset er beregnet.

Forløbet af tørkeindeks i 2011. Data og grafik Mikael Scharling.
Forløbet af tørkeindeks i 2011. Data og grafik Mikael Scharling.

"Indekset steg svagt fra starten i marts. I april og ind i maj gik det hurtigt opad på grund af den usædvanlig megen sol og de lave nedbørmængder. Fra midt i maj og frem til den første uge af juni lå indekset derfor relativt højt omkring 7. 7 betyder forøget risiko for tørke. Det steg dog ikke til et kritisk niveau grundet regnvejr i ny og næ".

Den højeste gennemsnitlige tørkeindeksværdi på landsplan indtraf d. 6. juni og blev på 7,8.

"De følgende fem uger i juni og ind i juli faldt indekset til omkring 6. Det er noget lavere end gennemsnittet for årene 2005-2010", forklarer Mikael Scharling.

Vestkysten af Jylland røg som det eneste større område i Danmark op på et regional tørkeindeks på 9, der er 'høj risiko for tørke'.

Tørkeindeks fra 13. juli 2011 hvor det vestligste Jylland lå omkring indeks 9, mens København fortsat havde rigeligt med vand efter særligt skybruddet den 2. juli.
Tørkeindeks fra 13. juli 2011 hvor det vestligste Jylland lå omkring indeks 9, mens København fortsat havde rigeligt med vand efter særligt skybruddet den 2. juli.

"Fra midt i juli 'druknede' Danmark og dermed tørkeindekset mere eller mindre i regn og lå resten af sæsonen langt under gennemsnitsværdien for de foregående seks år", slutter klimatologen der altså med udgangen af oktober lukkede tørkeindeks for i år.

Af Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 5. november 2011.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder