twitter google+ facebook

Følg danske FN forskere på ny dansk IPCC hjemmeside

På ipcc.vejrblog.dk kan du nu følge det danske arbejde frem mod den næste store klimarapport fra FN's klimapanel IPCC.

Rapporten - kaldet AR5 - er den 5. hovedrapport fra IPCC og skal efter planen ligge færdig i 2014.

"Idéen med hjemmesiden er, at vi, danske kontaktpersoner til IPCC-sekretariatet ved WMO i Genéve, løbende lægger informationer ud", fortæller Anne Mette K. Jørgensen, der til daglig leder Danmarks Klimacenter på DMI. Hun nævner indkaldelse af forslag til f.eks. bidragydere og reviewere af AR5 og til forskellige særrapporter, som eksempler på brug af hjemmesiden.

Hjemmesiden er altså rettet mod de danske forskere, som kan bidrage til arbejdet med AR5, men Anne Mette Jørgensen erkender, at klimaforskningen og FN's rapporter har stor bevågenhed også uden for forskningsverdenen.

Møde i Paris hvor IPCC-arbejdsgruppe 1 godkendte første del af den fjerde hovedrapport fra 2007. På billedet ses den danske delegation bestående af (venstre mod højre) Katrine Krogh Andersen (Klima- og Energiministeriet), Povl Frich (Energistyrelsen) og Anne Mette Jørgensen (DMI). Foto Jens Hesselbjerg.
Møde i Paris hvor IPCC-arbejdsgruppe 1 godkendte første del af den fjerde hovedrapport fra 2007. På billedet ses den danske delegation bestående af (venstre mod højre) Katrine Krogh Andersen (Klima- og Energiministeriet), Povl Frich (Energistyrelsen) og Anne Mette Jørgensen (DMI). Foto Jens Hesselbjerg.

"IPCC-arbejdet kan følges på IPCC's hjemmeside, men når vi nu opretter den danske side, så er det for at få den størst mulige involvering af danske klimaforskere. Men vi vil også meget gerne sikre en så åben og gennemsigtig proces som mulig, så alle der har interessen kan følge med", siger hun.

Den 4. maj afholder DMI Klimaforum 2009. Her vil indhold i AR5 blive drøftet, og hjemmesiden blive lanceret.

For mere information kontakt Anne Mette K. Jørgensen, DMI, Povl Frich, Energistyrelsen eller Katrine Krogh Andersen, Klima- og Energiministeriet.

Enheder der koordinerer den danske deltagelse i IPCC’s arbejde og repræsenterer Danmark ved IPCC-møderne, er:

  • Klima- og Energiministeriet
  • Energistyrelsen
  • DMI

Du finder link til siden og meget mere om IPCC og de store klimarapporter i 'Værd at Vide'-boxen til højre.

Af Mai Maskell Andersen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 15. april 2009

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder