twitter google+ facebook

Beaufort-skalaen

Ingen snak om vinden – i hvert tilfælde når det gælder søens folk – kommer udenom Beaufort’s vindstyrkeskala. Omkring 1805 opstillede admiral Sir Francis Beaufort en skala, der gik fra 0 til 12. Han baserede skalaen på, hvilken sejlføring et skib på hans tid kunne bære. En orkan blev f.eks. defineret som en vindstyrke hvor “ingen sejldug overhovedet kan holde”.

Vindstyrken er et udtryk for den kraft, som en vindpåvirkning kan udøve på genstande på land eller bølger på havets overflade. Vindstyrken opgives i Beaufort 0-12, og i tabellen ses sammenhængen mellem Beaufort og vindens hastighed målt i meter pr. sekund, knob eller kilometer i timen samt vindens påvirkninger over land og på havoverfladen.

Vindens virkning både på hav og over land samt vindhastighed i knob eller m/s er en senere udbygning af Beaufort’s oprindelige skala. Skalaen bliver stadig brugt en del, selvom man i dag hovedsagelig måler vinden med instrumenter.

Beau-
fort

m/s

Knob

km/t

Betegnelse

Observationer
på land

Observationer
på vand

12

>32

>63

118 -   

Orkan

Voldsomme ødelæggelser

Luften fyldt med skum, der forringer sigten væsentligt

11

29-32

56-63

103-117

Stærk storm

Talrige ødelæggelser

Umådeligt høje bølger – havet dækket af hvide skumflager – sigten forringet

10

25-28

48-55

89 -102

Storm

Træer rives op med rødder – betydelige skader på huse

Meget høje bølger – næsten hvid overflade – skumsprøjt påvirker udsigten

9

21-24

41-47

75 - 88

Stormende kuling

Store grene knækkes – tagsten blæser ned

Høje bølger, hvor toppen vælter over – skumsprøjt kan påvirke sigten

8

17-20

34-40

62 - 74

Hård kuling

Kviste og grene brækkes af – besværligt at gå mod vinden

Ret høje, lange bølger – bølgekammen brydes til skumsprøjt

7

14-16

28-33

50 - 61

Stiv kuling

Større træer bevæger sig – trættende at gå imod vinden

Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning

6

11-13

22-27

39 - 49

Hård vind

Store grene bevæger sig

Store bølger - hvide skumtoppe overalt

5

8-10

17-21

29 - 38

Frisk vind

Små løvtræer svajer lidt

Middelstore, langagtige bølger med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt

4

6-7

11-16

20 - 28

Jævn vind

Støv og papir løftes – kviste og mindre grene bevæger sig

Mindre bølger med hyppige skumtoppe

3

4-5

7-10

12 - 19

Let vind

Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes

Småbølger, hvor toppe brydes, glasagtigt skum

2

2-3

4-6

6 - 11

Svag vind

Små blade bevæger sig

Ganske korte småbølger, som ikke brydes

1

1

1-3

1-  5

Næsten stille

Røgen viser netop vindens retning

Små krusninger uden skum

0

0

0

<  1

Stille

Røg stiger lige op

Havet er spejlblankt

Beaufort’s vindskala. Vindhastighederne er afrundet til hele m/s, knob og km/t.

Af John Cappelen
Redaktion Michella Rasmussen
© DMI, maj 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder