twitter google+ facebook

Kørsel og fastkørsel i sne

Risikoen for at gå i stå eller køre fast er det værste særlige problem ved kørsel i sne. Under nogle omstændigheder kan man komme til at sidde fast ved den mindste tankeløshed.

Man skal for eksempel tænke sig godt om, før man begynder at vende om på en vej med sammenkørt sne. Et meget hældende vejprofil eller langsgående sporriller i sneen kan gøre det svært eller umuligt at få bilen ud af stedet ved egen hjælp, når den under vendingen er kommet til at stå på tværs.

I biler uden eletronisk stabilitetskontrol eller antispin-system kan et for hårdt tryk på speederen nemt føre til, at bilen går i stå som følge af hjulspin, især op ad bakke. Det undgås bedst ved at køre i så højt gear som muligt uden risiko for, at motoren hakker i stå.

Man kommer lettest frem ved at følge i spor, som andre biler har lavet. Hvis man tvinges til standsning af andre trafikanter, skal man forsøge at komme til at holde et sted, hvor der ser ud til at være særlig gode betingelser for at sætte i gang igen.

Det er bedst at parkere med forenden ned ad en bakke, og man bør aldrig standse med forenden opad, hvis man ikke har mulighed for at bakke væk.

Hvis sne gør det svært at komme op ad en vej med forhjulstræk, kan det nytte at bakke op, fordi man derved flytter vægt over på de trækkende hjul.

Under alle omstændigheder vil vinterdæk med god mønsterdybde give afgørende meget bedre muligheder for at nå frem til målet gennem sne end almindelige dæk. Nogle af de ovenfor nævnte uheldige situationer er udpræget mest aktuelle uden vinterdæk.

Se om vinterdæk på Trafikstyrelsens hjemmeside bilviden.dk

I dyb løs sne er snekæder til stor hjælp til at sikre fremdrift og undgå fastkørsel.

Under de værste forhold på is og sammenkørt sne er det praktisk taget kun muligt at køre med snekæder (eller pigdæk), uanset hvilke hjul motoren trækker på, og om bilen har eller ikke har elektronisk stabilitetskontrol eller antispin.

Hvis man skal køre i udenlandske områder med megen sne, skal man måske overveje at vælge de vinterdæktyper,  som de lokale bilister bruger. Hvor ispigge i dækkene er tilladt, kan det være den optimale løsning.

Når bilen sidder fast eller kører i stå

I biler med elektronisk stabilitetskontrol – eller blot antispin-system –  kan det være nødvendigt at rådføre sig med instruktionsbogen, når bilen sidder fast i sne. Som regel skal man om muligt slå stabilitetskontrol eller antispin fra, til man er blevet kørende, fordi man ellers ikke kan få motoren til at trække tilstrækkeligt.

Det afhænger meget af forholdene, hvordan man lettest kommer i gang igen, når man er kørt fast, men det nytter i hvert fald kun sjældent at træde vedholdende på speederen i det forfængelige håb, at hjulene til sidst vil gribe fat. Man opnår som regel kun, at de graver sig dybere ned i sneen og/eller gør underlaget endnu glattere.

Hvis man kan få nogen til at skubbe, er et blødt pres fra en hånd i forbavsende mange tilfælde tilstrækkelig til straks at bringe bilen fri i forbindelse med forsigtig brug af speederen.

Hvis man er henvist til at hjælpe sig selv, kan det være hurtigst at give sig god tid til at grave lange, lige render foran alle hjulene. Derfor skal man have en lille sneskovl med i bilen.

Nogle få håndfulde grus eller groft sand, som kastes ind under de trækkende hjul, kan hjælpe dem til at bide fat, hvis de spinner på sammenkørt sne. Derfor skal man have en pose grus eller sand med i bilen. Gruset eller sandet skal anbringes, så hjulene kan trække det med ind under sig, når de drejer rundt. Man kan eventuelt prøve at lægge hele baner foran hjulene til tilløb i dyb sne.

Hvis man kører i stå op ad bakke, kan man ofte med fordel bakke tilbage ned i bunden – og gerne bakke lidt op ad en eventuel bakke på den anden side – for at få nyt tilløb.

Under vanskelige forhold sker igangsætning bedst i et højere gear, idet man da ikke skal lade sig genere af rusk i transmissionen eller af, at motoren hakker. Jo højere gear man kan bruge, desto bedre mulighed har man for at få hjulene til at tage fat.

Med en forhjulstrukket bil kan det i dyb sne hjælpe at dreje rattet fra side til side under igangsætningen.

Tilkobling kan i nogle tilfælde med fordel ske ved, at man mindsker trykket på speederen under tilkoblingen i stedet for som sædvanlig at øge det.

Hvis de trækkende hjul kommer til at stå fast i en fordybning i blød sne, kan man have held til at bringe bilen fri ved egen hjælp ved at “rokke” den frem og tilbage i skiftevis et mellemgear og bak, så der laves render – meget korte, men lange nok – til tilløb.

Men husk i hvert fald allerførst at slå stabilitetskontrol eller antispin fra i biler med det udstyr, hvis det er muligt.

Foto Claus Kern-Hansen
Foto Claus Kern-Hansen

Af Tage Schmidt
Redaktion Michella Rasmussen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 20. november 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder