twitter google+ facebook

Kuldeindeks

Udtryk for den temperatur vi tilsyneladende oplever som funktion af den målte aktuelle lufttemperatur og vindhastigheden. Vinden reducerer den legemesvarme vi prøver at opretholde - jo større vindhastighed, des større varmetab.

Kuldeindekset eller windchill-indekset, som det også bliver kaldt er udviklet efter en række amerikansk-canadiske forsøg, udført i sommeren 2001. De bestod i at lade en gruppe frivillige gå i en nedkølet vindtunnel, mens de havde temperaturfølere på næse, kinder og pande.

Forsøgspersonerne skulle hver gå ca. 4,5 kilometer på en trædemølle, mens de blev udsat for forskellige vindhastigheder og temperaturer. Hver deltager deltog i fire forsøg af hver 90 minutters varighed. Ud fra forsøgene kunne de amerikanske og canadiske forskere, som overvågede forsøget, sammensætte et nyt kuldeindeks.

Til forskel fra det indeks, man havde brugt før, benytter det nye indeks sig af beregnede vindhastigheder i 1,5 meters højde, mens det gamle benyttede sig af vindhastigheder i 10 meters højde. Med højdeændringen kommer forskere ned i hovedhøjde. Det nye indeks er også beregnet under hensyntagen til moderne teorier om varmeoverførsel og tager hensyn til den naturlige beskyttelse, der ligger i huden.


I forhold til det ”gamle” indeks vurderes vindens kølende effekt i det nye kuldeindeks lavere, men alt i alt mener forskerne, at det nye indeks er tættere på, hvordan man rent faktisk føler samspillet mellem vindhastighed og kulde.

Har du spørgsmål til kulde-indekset, kan du finde nogle svar under spørgsmål og svar 

For yderligere oplysninger: seniorklimatolog John Cappelen, kommunikation@dmi.dk.

af John Cappelen

© DMI, 4. december 2017