twitter google+ facebook

Hvorfor dannes hurricanes?

Hurricanes - som f.eks. Hurricane Katrina - kommer ikke ud af ingenting. De har ofte et langt og interessant liv over havet, inden de går i land for at dø under megen larm og spektakel.

Tropisk cykloner er generelt fællesbetegnelsen for lavtrykssystemer uden egentlige fronter over et tropisk eller subtropisk havområde og med et tværsnit på op til ca. 500 kilometer.

Systemerne har organiseret, kraftig skydannelse (tordenvejrs-aktivitet) og en tydelig overfladevind-cirkulation.

Cyklonens 'højeste gear' er den tropisk orkan, hvor de vedvarende vinde overstiger orkan-styrken på 117,7 km/t (32,7 m/s). Cyklonen er på det tidspunkt blevet til en meget voldsom hvirvelstorm, som udover orkan-vinde desuden er karakteriseret ved et meget lavt lufttryk i centret.

Tropiske orkaner udvikler sig i en bestemt livscyklus fra fødsel til død. Deres levetid er tit forholdsvis lang - fra to til tre uger.

De starter oftest deres liv som et kompleks af tordenvejr. Når denne 'forstyrrelse' har udviklet sig til et tropisk lavtryk, behøver det ikke tage mere end mellem en halv og to dage før det er blevet til en tropisk storm. Det samme er tilfældet i udviklingen fra tropisk storm til tropisk orkan. Udviklingen er dog stærkt afhængig af både atmosfæriske og oceanografiske forhold.

Hovedenergikilden til tropiske systemer af denne art stammer simpelthen fra varme og fugtighed tilført via fordampning fra havoverfladen. Der er ingen organisation og man kan dårligt se forstyrrelsen i vind- eller trykfeltet. Hvis forstyrrelsen får lov at leve i mere end 24 timer kan det udvikle sig…

Fase 1. Tropisk forstyrrelse

Det hele starter som en 'forstyrrelse' - en samling af tordenvejr i en ustabil atmosfære over et varmt hav (mindst 26,5°C) - et sted i troperne eller subtroperne.

Hurricane Katrina i den mexicanske Golf før den rammer New Orleans. Foto NASA.

Fase 2. Tropisk lavtryk

Når først en gruppe af tordenvejr har være samlet længe nok under de rette atmosfæriske betingelser, kan de organisere og blive til et tropisk lavtryk.

Bestemmende for det er, at der forekommer de første tegn på organiseret cirkulation i centret af tordenstormene og at trykket falder. Samtidig vil vinden nær centret blæse fra 36 til 63 km/t (10 til 17,5 m/s).

Den afbøjende kraft, corioliseffekten, der påvirker alle ting der bevæger sig på den roterende Jord, også vinden er vigtig her. Den sørger for, at det lave lufttryk i den begyndende rotation i det tropiske lavtryk kan vedligeholdes, da vindene så populært sagt ikke bevæger sig lige ind og fylder lavtrykket op.

Fase 3. Tropisk storm

Når et tropisk lavtryk har udviklet sig så maksimumvindene ligger mellem 63 og 117,7 km/t (17,5 og 32,7 m/s) betegnes systemet som en tropisk storm. Samtidig bliver det navngivet. Stormen er nu mere organiseret og begynder at blive mere cirkulær i dens form og rotationen er åbenbar.

Fase 4. Tropisk orkan

Med et fortsat fald i overfladetrykket - og når middelvinden (målt over 10 minutter) overstiger 117,7 km/t (32,7 m/s) - bliver systemet til en tropisk orkan. Rotationen omkring centret er nu meget tydelig.

En karakteristisk ting ved en tropisk orkan er det mørke område der tit findes i centret. Dette kaldes orkanens øje. Omkring øjet findes de mest intense vinde og den kraftigste regn i, hvad man kalder øjemuren. Ellers ses skyerne og nedbøren at være organiseret i spiraliserende bånd, kaldet regnbånd.

Hurricane Katrina set indefra af en amerikansk 'hurricane hunter', der flyver ned i orkanens øjet og herfra kigger ud på den såkaldte øjemur. Foto NOAA.

Tropiske orkaner bliver på sin videre vej yderligere kategoriseret efter barometer-trykket i stormens centrum og vindhastigheden i den roterende bevægelse efter den såkaldte Saffir-Simpson skala. Skalaen går fra 1 til 5.

Saffir-Simpson skala

Type

Kategori

Centertryk [hPa]

Vindhast. [m/s]

Tropisk lavtryk

TD

-

17,5

Tropisk Storm

TS

-

17,5-32,6

Tropisk orkan

1

>980

32,7-42,4

Tropisk orkan

2

965-980

42,5-48,9

Tropisk orkan

3

945-965

50,0-57,9

Tropisk orkan

4

920-945

58,0-68,9

Tropisk orkan

5

920

>69,0

Saffir-Simpson skalaen kan udvides med potentielle skader indenfor de forskellige orkan-kategorier, ligesom der også kan siges noget om, hvor højt vandet kan finde på at stige.

En kategori 5 orkan med vinde gerne over 250 km/t (ca. 70 m/s) og vandstigninger på over 5,5 meter over normalt vande er ikke sjov at møde!

Kategori Center lufttryk (hPa) Vindhast. (m/s) Storm bølgehøjde (meter) Potentiel skade
1 >=980 32,5-42,4 Ca. 1,5 Nogen skader på krat og træer og ikke fastgjorte beboelsesvogne
2 965-980 42,5-48,9 Ca. 2-2,5 Store skader på beboelsesvogne samt hustage; træer vælter
3 945-965 50,0-57,9 Ca. 2,5-4 Beboelsesvogne fuldstændig ødelagt; store træer vælter; små bygninger skadet
4 920-945 58,0-68,9 Ca. 4-5,5 Beboelsesvogne fuldstændig ødelagt; underetage af huse nær kysten potentielt oversvømmet
5 920 >69,0 >5,5 Omfattende ødelæggelser på huse, industribygninger; små huse blæser væk; underetage af bygninger indenfor 500 meter af kysten og mindre end 4,5 meter over msl. bliver ødelagt.

Af John Cappelen
Redaktion Niels Hansen,
kommunikation@dmi.dk
DMI, 30. august 2005.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder