twitter google+ facebook

Jorden har en officiel middeltemperatur

Selvom Jordens temperatur er stigende, vil vi først omkring 2025 få en officiel ny middeltemperatur, der er højere end de nuværende 15,0°C.

Jordens officielle temperatur justeres hvert 30. år.

Beregningerne af Jordens middeltemperatur foregår naturligvis hele tiden, og udsvingene offentliggøres løbende. Men verdens meteorologiske organisation WMO har vedtaget at operere med en fast middelværdi, eller referenceværdi om man vil, som justeres hvert 30. år.

Den officielle middeltemperatur fungerer som det fikspunkt, klimaforskerne går ud fra, når de vurderer deres resultater. Afvigelser fra middelværdien kaldes i forskerjargon anomalier. Det gælder også i en periode som nu, hvor Jordens middeltemperatur er stigende, så man faktisk må forvente, at resultaterne er 'anormale' i forhold til referenceværdien.

Den senest afsluttede periode løb fra 1961-1990 og resulterede i, at Jordens middeltemperatur blev fastsat til 15,0°C. Denne værdi er gældende, indtil resultaterne fra den igangværende standard-periode fra 1991 til 2020 foreligger. Det vil i praksis sige, at vi kan forvente en ny officiel middeltemperatur for Jorden vedtaget omkring år 2025.

"En periode på 30 år er et kompromis mellem på den ene side at få udsagn om klimaet og på den anden side at have nok målinger til at gøre resultaterne statistisk sikre. I betragtning af, hvor hurtigt den globale middeltemperatur stiger i disse år, kunne det være hensigtsmæssigt at få justeret den officielle værdi tidligere end efter 2020. Men af praktiske årsager kommer det nok ikke til at ske. Det ville kræve, at de mange institutioner, som indgår i WMO, blev enige om en ny periode. Og det ville også betyde, at mange skulle ændre deres rutiner, da alt er lagt til rette i forhold til 30-års perioderne," vurderer seniorforsker Martin Stendel, Danmarks Klimacenter.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder