twitter google+ facebook

Polarkontinentets klima

Antarktis er det koldeste sted på Jorden.

Om vinteren er gennemsnitstemperaturen på Sydpolen minus 76°C, mens gennemsnitstemperaturen om sommeren er minus 27°C. Den laveste temperatur er målt ved den russiske forskningsstation Vostok på Østantarktis den 21. juli 1983, hvor temperaturen var helt nede på minus 89,2°C.

Nedbøren er også minimal.

Over de indre dele af Antarktis falder der kun omkring 50 millimeter nedbør om året, hvilket er mindre end i Sahara. Selv ved kysterne ligger nedbøren under det niveau på 254 millimeter om året, som definerer et område som en ørken. I modsætning til Jordens andre ørkener sker der næsten ingen fordampning på grund af kulden, og det har muliggjort opbygningen af de gigantiske iskapper.

Amundsen-Scott Stationen på Sydpolen. De eneste mennesker på Antarktis er forskere – samt et stigende antal turister. Foto fra National Science Foundation.

Fremtidens klima

IPCC's A1B scenarium i klimarapporten fra 2007 forudsiger temperaturstigninger på Antarktis frem imod år 2100 på 2-3° set i forhold til gennemsnitstemperaturen i perioden 1980-1999.

Verdenskortet viser de forventede ændringer i temperaturen sidst i århundredet set i forhold til perioden 1980-1999. Opvarmningen af Antarktis bliver mindre end temperaturstigningerne i Arktis. Kilde: IPCC: ”Klimaændringer 2007: Synteserapport”. Sammendrag for beslutningstagere af fjerde vurderingsrapport med bidrag fra arbejdsgrupperne I, II og III. Oversættelse DMI 2008.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Rolf Haugaard Nielsen.

Redaktion Peter Lang Langen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder