twitter google+ facebook

Hjælp os til at forbedre vores temaer

Vi søger fem personer, som hyppigt besøger dmi.dk og læser tekster på vores hjemmeside.

I, der melder jer, skal indgå i en interview-undersøgelse af, hvor godt formidlende tekster på dmi.dk fungerer. Interviewene finder sted i løbet af december.

Undersøgelsen varetages af specialestuderende Karina Tvangsø Sørensen fra Københavns Universitet. Resultaterne vil i anonymiseret form indgå i et kandidatspeciale samt i en kort rapport til DMI. På baggrund af rapporten, vil vi fremover justere de formidlende tekster på dmi.dk, så de fungerer bedst mulig.

Interviewet optages og varer mellem 30 og 45 minutter. Det foregår enten over telefon eller ansigt-til-ansigt. Før interviewet skal du påregne ca. ½ time til at læse udvalgte tekster på dmi.dk. Præcis hvilke tekster får du besked om på mail i god tid.

Hverken DMI eller Københavns Universitet kan honorere din deltagelse. Men du får mulighed for at vælge en 'meteorologisk boggave'. Du har også mulighed for at få tilsendt specialet på e-mail efter endt bedømmelse ved Københavns Universitet, hvis du er interesseret i resultaterne.

For at deltage skal du indgå en samtykkeerklæring, der blandt andet garanterer dig, at dine svar er anonyme i opgaven, og at data ikke anvendes i andre sammenhænge. I forhold til sikring af persondata, bliver alle oplysninger håndteret i overensstemmelse med Datatilsynets regler for studerende.

Har du lyst til at hjælpe os, så kontakt specialestuderende Karina Tvangsø Sørensen på mail: ntw679@alumni.ku.dk

Af Niels Hansen

DMI, 13. november 2013

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder