Tema: IPCC's femte hovedrapport

Årsager til klimaforandringer og strålingspåvirkning

Naturlige og menneskeskabte stoffer og processer, der ændrer Jordens energibudget, er årsager til klimaændringer. Strålingspåvirkning er en enhed, der bruges til at beskrive, hvor meget de forskellige stoffer og processer ændrer energibudgettet.

Positiv strålingspåvirkning fører til en opvarmning af Jorden, negativ strålingspåvirkning til en afkøling.

Den samlede strålingspåvirkning er positiv og har ført til en ophobning af energi i klimasystemet. Det største bidrag til den positive strålingspåvirkning kommer fra den øgede CO2-koncentration i atmosfæren siden 1750.

Strålingspåvirkning på grund af udledningen af aerosoler og deres interaktion med skyer modvirker en betydelig del af påvirkningen fra drivhusgasser, men bidrager til den største usikkerhed på estimater af den totale strålingspåvirkning  – ligesom i IPCC’s fjerde hovedrapport.

Ændringer i solindstråling og vulkansk påvirkning bidrager kun til en lille del af strålingspåvirkningen i løbet af det seneste århundrede, bortset fra i korte perioder efter store vulkanudbrud.

Den totale menneskeskabte strålingspåvirkning for 2011 (i forhold til 1750) er 2,29 W m-2, og den er steget hurtigere siden 1970 end i løbet af tidligere årtier.

Strålingspåvirkningen for 2011 er 43 % højere end estimatet for år 2005 i IPCC’s fjerde vurderingsrapport fra 2007 (AR4). Dette skyldes en kombination af fortsat vækst i drivhusgaskoncentrationer og forbedrede estimater af påvirkning fra aerosoler, der indikerer en svag afkølende effekt.

Af Majken Salomon Hess
Redaktion Michella Rasmussen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 27. september 2013

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder