twitter google+ facebook

At reparere klimaet ved at reflektere mere af Solens stråling

Hvis vi bare kan mindske strålingsenergien fra Solen med en enkelt procent, kan det afbøde den temperaturstigning, som en fordobling i mængden af CO2 medfører. Men hvad sker der med det lokale klima?

Stimuler dannelse af flere lyse skyer over havene, dyrk landbrugsafgrøder med blanke blade eller send spejle ud i rummet, hvor de kan afvise en del af Solens stråling, inden den rammer Jorden. Sådan lyder tre løsninger, som indbyrdes er meget forskellige, men bygger på samme grundtanke: Jordens grundlæggende varmekilde er strålingen fra Solen. Derfor kan vi sænke temperaturen effektivt ved at få reflekteret mere af strålingen ud i rummet.

Står vi i en situation, hvor lande er ved at bukke akut under på grund af klimaforandringer forårsaget af global opvarmning, så er der faktisk noget at gøre ved det. Hver kvadratmeter af Jordens atmosfære modtager i gennemsnit ca. 340 Watt strålingsenergi fra Solen. Hvis vi bare kan nedbringe det tal med en procent, vil det opveje effekten af at fordoble indholdet af CO2 i atmosfæren.

Adskillige grundige modelstudier underbygger, at det kan lade sig gøre at sænke den globale middeltemperatur hurtigt.

"Det er jo en god nyhed. Men desværre viser modellerne også, at det ikke kan lade sig gøre både at 'slukke' for den globale opvarmning og samtidig undgå, at der sker forandringer i de regionale nedbørsmønstre," siger ph.d.-forsker Bo Christiansen, Danmarks Klimacenter, DMI.

Går man en snes år tilbage i tiden, ville det nærmest have været lotteri at sætte denne form for løsninger i gang. Klimaforskerne har imidlertid forbedret deres modeller radikalt. Danmarks Klimacenter, DMI, er med blandt de institutioner i verden, der er længst fremme med denne type af klimamodeller.

Inden man sætter en bestemt løsning i gang, er man nødt til at regne grundigt på, hvad den vil betyde for de regionale og lokale vejrmønstre, understreger Bo Christiansen:

"Man må vurdere konsekvenserne nøje. Men sammenligner man med en verden uden geo-engineering, men med fortsat stigning i CO2 er de positive konsekvenser i overtal. Problemet er, at hvis geo-engineering bliver sat i værk uden nedskæringer i udslippet af CO2, skubber vi en snebold foran os, hvor behovet for geo-engineering vil blive ved med at vokse."

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen
Redaktion Bo Christiansen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 11. oktober 2010.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder