twitter google+ facebook

Varmere luft kan optage mere vand

Den grundlæggende forklaring på, at global opvarmning gør ekstreme vejrbegivenheder endnu kraftigere, er simpel.

Når luften bliver varmere, kan den indeholde mere vanddamp. Jo mere vanddamp, luften indeholder, jo mere energi bærer den på. Og jo mere energi, luften indeholder, jo kraftigere energiudløsning er der også mulighed for, når vanddamp fortættes.

"Den helt basale fysiske forståelse af, hvorfor global opvarmning fører til voldsommere uvejr, er nem nok. Alt andet lige må man simpelthen forvente, at de lokale vejrfænomener, som man har i forvejen i bestemte områder, bliver kraftigere, jo stærkere den globale opvarmning er," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, DMI.

Han understreger, at luftens evne til at optage vanddamp stiger kraftigt med temperaturen. Det vil sige, at selv en ret beskeden stigning i temperaturen bevirker en betydelig stigning i, hvor meget vanddamp luften kan indeholde. Det er også forklaringen på, at modellerne forudsiger en mangedobling af de mest ekstreme hændelser, mens de mere almindelige, kraftige regnvejr kun vil blive lidt hyppigere i fremtiden.

Selvom den grundlæggende forståelse er simpel, kræver det et stort regnearbejde at skabe et troværdigt skøn over, hvor kraftige og hvor hyppige ekstreme regnskyl og storme, Danmark vil blive udsat for. Dette skyldes blandt andet, at et højt indhold af vanddamp og energi i en luftmasse ikke er nok i sig selv til at skabe de mest dramatiske vejrbegivenheder. En række andre forudsætninger skal også være opfyldt.

Læs om forskellen mellem ekstremt vejr om sommeren og om vinteren.

Vanddamp i luft. Grafik Carsten Kersø.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Ole Bøssing Chistensen, Bjarne Siewertsen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk