twitter google+ facebook

Især somrene bliver mere ekstreme

Den globale opvarmning påvirker det danske klima helt forskelligt om sommeren og om vinteren.

Kigger man på det gennemsnitlige vejr, vil den globale opvarmning betyde store ændringer i Danmark både sommer og vinter, men for det ekstreme vejr er det især somrene, der er i fokus.

De fleste modeller peger på, at sommeren byder på flere hændelser med kraftig regn afbrudt af længere perioder med tørke. Den samlede mængde regn, der falder i sommerhalvåret, vil sandsynligvis svare til i dag, formentlig med en svag reduktion.

Danmark vil få større regnmængder om vinteren – 30-40 millimeter mere per vintermåned end i dag.

"Når vi taler om regnskyl om vinteren, er billedet meget lige ud ad landevejen. Den ekstra regnmængde, som vi forventer, vil fordele sig nogenlunde ligeligt på mindre og større regnvejr. Den mest mærkbare effekt vil være, at det flotte vintervejr med kulde og høj sol bliver sjældnere. Der vil være mere af det kedelige vintervejr med grå himmel," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, DMI.

Fremtiden somre byder også på flere, langvarige perioder med tørke. Foto Kurt Winkler.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Ole Bøssing Chistensen, Bjarne Siewertsen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk