twitter google+ facebook

Hvad er IPCC?

For mere information om IPCC's femte hovedrapport klik her!

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er FN's klimapanel, som vurderer og sammenstiller den nyeste viden om klimaændringer, deres virkninger og samfundsøkonomiske aspekter.

IPCC blev oprettet i 1988 af FN's særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP) som opfølgning på Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid". Panelet fik til opgave med passende mellemrum at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer.

Siden FN's klimakonvention UNFCCC trådte i kraft i 1994, har IPCC desuden ydet teknisk og videnskabelig rådgivning til klimakonventionens organer.

IPCC er etableret med et sekretariat ved WMO i Geneve, og arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper samt en såkaldt task-force.

De tre grupper tager sig af henholdsvis den videnskabelige vurdering af klimasystemet (Arbejdsgruppe I), virkninger af klimaændringer samt muligheder for tilpasning (Arbejdsgruppe II)  og videnskabelig, teknisk, miljømæssig, økonomisk og samfundsmæssig vurdering af muligheder for at begrænse/afdæmpe klimaændringer (Arbejdsgruppe III).

Task-forcen  tager sig af IPCC’s program for nationale opgørelser af drivhusgasudslip og -dræn.

IPCC har desuden en task-gruppe, som står for distribution af data til forskerne, fx klimaobservationer og klimamodeldata.

IPCC færdiggør sin 5. hovedrapport AR5 i 2013-14. Rapporten vil bestå af rapporter fra de tre arbejdsgrupper samt en såkaldt syntese-rapport. Synteserapporten skal færdiggøres på et møde i Danmark i september 2014.

Den overordnede koordinering sker i IPCC's plenarforsamling, i Executive Committee og i IPCC-Bureauet, der består af formanden, tre viceformænd, de tre arbejdsgruppers bureauer samt task-forcens formænd, i alt 31 personer.

Der lægges stor vægt på en ligelig repræsentation mellem I-lande, udviklingslande og lande i økonomisk overgang.

I Danmark koordineres IPCC-arbejdet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den danske kontaktperson til IPCC og leder af den danske delegation til IPCC's plenarforsamlinger er ph.d. Tina Christensen, DMI. DMI driver en hjemmeside rettet mod danske forskere, som kan bidrage til IPCC-arbejdet.

IPCC's 33. plenarmøde i Abu Dhabi 2011. På billedet ses den danske delegation bestående af Carsten Eskebjerg (Klima- og energiministeriet) og Anne Mette Jørgensen, tidligere delegationsleder (DMI). Foto Linn Bryhn Jacobsen.

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder