twitter google+ facebook

El Niño på model

Det kan være svært at forudsige en El Niño, da den er udløst af en tilfældig hændelse. Men modellerne bliver bedre.

En meget kraftig El Niño kan give oversvømmelser i Sydamerika, tørke i Afrika, skovbrænde i Sydøstasien og Australien. Konsekvenserne kan koste samfundet tocifrede milliardbeløb, hvis den kommer uanmeldt. Derfor er det et vigtigt, at en periode med El Niño kan forudsiges så præcist som muligt.

Som nævnt, kommer der før enhver El Niño en Kelvinbølge. Denne kan måles ved at havtemperaturerne i Stillehavet ændrer sig. I sær stiger temperaturerne i det østlige Stillehav om vinteren (sommer i Danmark). Dog har der været eksempler på stigende temperaturer om vinteren uden at det blev efterfulgt af en El Niño. Modsat, har der også været El Niño perioder, uden at havtemperaturen er steget i løbet af vinteren.

De seneste 25 år har en stor videnskabelig indsats underbygget teorien bag El Niño. Der er kommet et kæmpe væld af målinger og observationer fra både atmosfære og hav. Denne viden har man koblet til en omfattende computermodel. De seneste år er det blevet muligt at simulere en EL Niño og dens effekter på vejret.

Nogen modeller laver en prognose for El Niño i op til et år frem. Computermodellerne til forudsigelse bliver i dag lavet af en del centre og institutter, heriblandt det europæiske center for mellemlangsigtede vejrprognoser, ECMWF.

En grafik fra ECMWF, som viser resultaterne af forskellige prognosekørsler. Her er det tydeligt at der kommer en periode med varmere vand, altså er en El Niño på vej. Grafik Wilhelm May, DMI.

Prognoserne er nødvendige når meteorologer skal lave langtidsprognoser for vejret. I Europa er påvirkningen ikke helt afklaret, men computermodeller viser en svag sammenhæng. Der er dog ikke to El Niño der er ens og vi har kun pålidelige observationsdata fra de seneste 100 år. Det svarer til data fra omkring 20 El Niño’er.

Du finder links til andre hjemmesider med El Niño i 'Værd at Vide'-boksen til højre

Temaet er skrevet af Eigil Kaas, Henrik Feddersen, Wilhelm May, Leif Laursen og Mikael Barfred

Redaktion Martin Olesen og Carsten Ankjær Ludwigsen

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder