twitter google+ facebook

Andre drivhusgasser

Det er ikke kun kuldioxid, metan, ozon og vanddamp som påvirker drivhuseffekten. Der findes mange andre gasser, som også har en effekt. Specielt lattergas og industrigasser, som CFC-gasserne forøger drivhuseffekten. Nogle af dem er per molekyle over 10.000 gange så effektive som CO2, og har en levetid i atmosfæren på over 1000 år.

Industrigasserne er menneskeskabte og nogen af dem, som CFC-gasserne (Chloro-Fluoro-Carbon), blev førhen brugt i blandt andet spraydåser, køleskabe og frysere. De findes i meget små koncentrationer i atmosfæren og har lille betydning i forhold til for eksempel CO2. Dog gør deres lange levetid, at de har en indflydelse på klimaet langt ud i fremtiden.

På grund af deres meget skadelige virkning på ozonlaget er fremstillingen af CFC-gasser blevet forbudt. Det skete med vedtagelse af Montreal-protokollen, som er en aftale indgået af FN's medlemslande i 1989. CFC-gasserne er sidenhen blevet erstattet med de såkaldte HCFC-gasser. Dog bliver CFC-gasserne stadig anvendt i nogle U-lande, og HCFC-gasser kan være ligeså effektive drivhusgasser, som CFC-gasser.

En miljøfarlig samling af industriskrot. Før 1989 blev CFC-gasser bl.a. brugt i køleskabe. Billede IStockPhoto

En anden effektiv drivhusgas er lattergas (N2O). Gassen dannes naturligt ligesom Metan, ved forrådnelsesprocesser. Siden industrialiseringen begyndte i midten af 1700-tallet, er lattergasudslippet blevet øget med cirka 18 procent. Det er sket igennem afbrænding af biomasse, landbrugets kvælstofgødning og industrielle aktiviteter.

Lattergassernes samlede virkning på drivhuseffekten er omkring 15 procent af effekten fra CO2.

For yderligere information kontakt Kristian Pagh Nielsen, kpn@dmi.dk

Temaet er skrevet af Kristian Pagh Nielsen, Martin Olesen og Carsten Ankjær Ludwigsen

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder