twitter google+ facebook

Tidevandstabeller og beregningen af dem

Tidevandstabeller 2012 på memorystick
Tidevandstabel for Esbjerg 1.- 4. januar 2013

Tidevandstabeller oplyser for hver dag i året, hvornår der er høj- og lavvande ved en række havne. I tidevandstabellerne anføres tidspunkt og niveau for høj- og lavvande. Tabellernes opgivelser må ikke forveksles med de vandstande, man måler i havnene, da de meteorologiske forhold også spiller ind.  

Tidevandstabeller for Danmark, Færøerne og Grønland beregnes hvert år og gælder for et kalenderår. De kan downloades gratis på DMI’s hjemmeside. Se links til højre!

Bestemmelse af tidevandet: vandstandsmålinger og observationer fra satellit

Vandstandens variation i en havn måles med en vandstandsmåler, som med fast tidsinterval måler den aktuelle vandstand. I danske havne måles vandstanden hvert 10. minut. Variationen i vandstand er den samlede effekt af tidevandet og den meteorologisk frembragte variation. Et computerprogram adskiller de to bidrag. Det kan lade sig gøre, fordi tidevandet har en række faste, astronomisk bestemte perioder, som kendes meget nøjagtigt, mens vejret  er mere kaotisk og uden faste perioder.

Ud fra tidevandskomponenten kan programmet aflede en række parametre (amplituder og fasevinkler for de såkaldte harmoniske konstituenter), som derefter benyttes til at beregne tidevandet time for time for havnen frem i tiden og meget præcist. Fra de beregnede tidevandsværdier afledes tidspunkter og niveauer for høj- og lavvande. De pubiceres som tidevandstabeller gældende for hver enkelt havn.

Med målinger af vandstandens højde fra satellit kombineret med hydrodynamiske modeller kan tidevandet bestemmes ret nøjagtigt i det åbne hav og på kyster, hvor man ikke har adgang til målinger af vandstanden med vandstandsmåler.