twitter google+ facebook

Koncentration

Koncentration angiver gennemsnitstætheden af is i et område i ottendedele eller tiendedele. Dog bruges kun tiendedele her, da det er dens mest brugte deling.

Kompakt drivis

Kompakt drivis har en koncentration på 10/10, og intet vand er synligt mellem flagerne. Hvis flagerne  er frosset helt sammen, kaldes det Sammenfrosset drivis.

Kompakt drivis

Meget tæt drivis

Meget tæt drivis er af koncentrationen 9/10 henimod 10/10.

Meget tæt drivis

Tæt drivis

Tæt drivis er 7/10 til og med 8/10, hvor flagerne for det meste rører hinanden.

Tæt drivis

Åben drivis

Åben drivis er fra 4/10 til og med 6/10. Her er der mange render og klarer, og flagerne berører for det meste ikke hinanden.

Åben drivis

Spredt drivis

Spredt drivis er af koncentrationen 1/10 til og med 3/10.

Spredt drivis

Åbent vand

Åbent vand betegner, at der er mindre end 1/10 havis, og besejling derfor kan ske uhindret.

Åbent vand

Ingen havis

Ingen havis betyder, at der er isfrit, bortset fra at der kan være is af landoprindelse til stede, dog uden at koncentrationen må overstige 1/10.

Ingen havis

Isfrit

Isfrit bruges kun, når der er absolut ingen is til stede.

Isfrit