twitter google+ facebook

Deformation

Revnedannelse

Revnedannelse sker, når isen oplever sideværts tryk, brækker i stykker og deformeres permanent. Betegnelsen bruges mest brud i meget tæt drivis, kompakt drivis og sammenfrosset drivis.

Revnedannelse

Skruning

Ved skruning presses havisen sammen i isknolde. Flagerne kan  rotere under denne proces, og det kaldes på engelsk screwing.

Skruning

Oppresning

Ved oppresning presses havis op i skrueisvolde, som er rygge eller vægge af brudt is. Den del af havisen, der presses ned i vandet, kaldes en iskøl.

Oppresning

Overskydning

Ved overskydning bliver flagerne skubbet delvist ind over hinanden, hvilket hovedsageligt sker i nyis og ung is. Resultatet af overskydningen kaldes overlappende flager.

Overskydning

Fingret overskydning 

Ved fingret overskydning grener flagerne sig ind over og ind under hinanden og giver et indtryk af, at der er fingre. Dette sker typisk i tyndis og gråis.

Fingret overskydning

Vejrpåvirkning

Vejrpåvirkning ændrer isens overflade gennem smeltning, erosion og aflejring af materiale og kan dermed ændre overfladens udseende.

Vejrpåvirkning