twitter google+ facebook

Kemisk beredskab

Tankbil i brand. Foto fra California Emergency Management Agency.
I 2005 brød Buncefield brændstoflager nær London i brand. Branden var så voldsom, at den kunne ses fra satellit. Foto AutisticPsycho2/Wikipedia under Creative Commons Attribution-Share Alike-licens.

Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen bistår det kommunale redningsberedskab, politiet og relevante myndigheder i forbindelse med hændelser med skadelige kemiske stoffer. Sådanne hændelser kan bestå i udslip fra industrianlæg, tank- eller godsvogne, giftig røg fra brand m.m. samt eventuelt terrorhandlinger.  Udslip af skadelige kemiske stoffer til atmosfæren i forbindelse med sådanne hændelser har almindeligvis kun konsekvenser for nærområdet.

DMI's opgaver består i leverance af meteorologiske data i højeste rumlige og tidslige opløsning til brug i Beredskabsstyrelsens beslutningsstøttesystem ARGOS, således at ARGOS til enhver tid kan foretage detaljerede beregninger af påvirkninger af nærområdet. I tilfælde af uheld med langtrækkende konsekvenser har Beredskabsstyrelsen mulighed for via ARGOS at bestille afvikling af DMI’s spredningsmodel DERMA på DMI’s supercomputer. Resultaterne af spredningsberegningen overføres automatisk til ARGOS, hvor de kan behandles og præsenteres. Desuden yder DMI generel meteorologisk rådgivning.

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent, ph.d. Jens Havskov Sørensen, Danmarks Meteorologiske Institut, tlf. 39 15 74 32

© DMI, 1. december 2012.

 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder