twitter google+ facebook

Varsling

Varsling er dybt forankret i DMI’s tradition og organisation, og det er naturligt, at DMI er involveret i beredskabsaktiviteter, som er knyttet til vejret og dets udvikling.

En effektiv indsats af de ansvarlige myndigheder kan medvirke til at hindre eller begrænse skadevirkninger på liv, helbred og økonomiske værdier, for eksempel i tilfælde af udslip af skadelige eller generende stoffer til atmosfæren. I sådanne situationer kræves, at der hurtigt foreligger detaljerede beregninger af den atmosfæriske spredning, og prognoseberegning er af største vigtighed sammen med rådgivning fra vagthavende meteorolog. Derfor er deltagelse i disse beredskaber naturlige kerneaktiviteter ved et nationalt meteorologisk institut som DMI med meteorologisk ekspertise, data og numeriske modeller i høj kvalitet afviklet på supercomputer-faciliteter, samt en døgnbemandet vejrtjeneste og teknik- og dataafdeling, som overvåger de operationelle systemer.

Beredskaberne koordineres af forskellige ansvarlige myndigheder såsom Beredskabsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsen. Det drejer sig om atomberedskab, kemisk katastrofeberedskab, veterinært beredskab, bioterror-beredskab, varsling for vulkansk aske, smog- og ozonberedskab samt pollenvarsling.