twitter google+ facebook

Meteorologisk leksikon - R

Radiosonde
Ballon med måleudstyr, der under opstigning igennem atmosfæren måler meteorologiske parametre såsom lufttryk, temperatur, fugtighed og vind, og som transmitterer måleresultaterne via radiosignaler til en modtagestation på Jorden.

Regn
Nedbør i form af vanddråber med diameter større end 0,5 mm (og som modsat finregn laver 'ringe' i vand). Generelt falder denne ofte vedvarende regn uden de store intensitetsændringer fra udbredte ikke konvektionsprægede stratiforme skyer, der som regel opstår i forbindelse med frontsystemer.

Regnbue
Lysende flerfarvet bue, dannet ved lysets brydning i vanddråber og som altid ses i en vinkel på 42 grader i forhold til lysstrålernes retning. Regnbuer er hyppigst associeret med sollys, men også kraftigt månelys kan danne regnbuer. Regnbuens centrum befinder sig altid i en retning modsat Solen eller Månen. Der kan dannes en sekundær bue med omvendte farverækkefølge, i sjældne tilfælde optræder også en tredje bue.

Regnmåler
Se nedbørmåler.

Relativ fugtighed
Luftfugtigheden angivet i % i forhold til den maksimale fugtighed ved pågældende temperatur.

Rim
Afsætning af iskrystaller dannet ved frysning af underafkølede sky- eller tågedråber.

Rimfrost
Afsætning af iskrystaller dannet ved fortætning af vanddamp (sublimation) på genstande.

Rimtåge
Tåge bestående af underafkølede vanddråber, der afsættes som rim på overflader.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 12. juni 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder