twitter google+ facebook

Tekniske rapporter

Videnskabelige og tekniske resultater fra DMI publiceres i internationale tidsskrifter, i konferencerapporter og i DMI's egne rapportserier. Her finder du de nyeste tekniske rapporter fra DMI.

Se også andre rapport-serier

2002

No. 02-29
Michael Steffensen:
Varsling af mulighed for isdannelse på Storebælt Østbroens hængere.

No. 02-28
Michael Steffensen:
Lotistisk Kalman filter for kraftig nedbør.
Læs rapporten (181 KB)

No 02-27
Jacob Woge Nielsen:
Verification of DMI wave forecasts 3rd quarter of 2002.
Læs rapporten / Read the Report (4.296 KB)

No 02-26
Peter Thejll:
Calculation of relative vorticity, and the vorticity
area index from NCEP reanalysis data
Læs rapporten / Read the Report (1.767 KB)

No 02-25
Ellen Vaarby Laursen, Stig Rosenørn:
New hours of bright sunshine normals for Denmark, 1961-1990.
Læs rapporten / Read the Report (223 KB)

No 02-24
Jacob Woge Nielsen:
Verification of DMI wave forecasts 2nd quarter of 2002.
Læs rapporten / Read the Report (3.388 KB)

No. 02-23
Ellen Vaarby Laursen, Stig Rosenørn:
Omregning af solskinstimer - fra målinger med Casella solautograf til Star pyranometer.
Læs rapporten (4.584 KB)

No. 02-21
Vibeke Huess; Palle Bo Nielsen, Farvandsvæsenet; Jacob Woge Nielsen:
Tidevand ved de danske vandstandsstationer.
Læs rapporten (521 KB)

No. 02-20
Jacob Woge Nielsen:
Verification of DMI wave forecasts 1st quarter of 2002.
Læs rapporten / Read the Report (3.339 KB)

No. 02-19
Jacob Woge Nielsen:
Verifikation af vandstandsprognoser: 2001.
Læs rapporten / Read the Report (727 KB)

No. 02-18
Jacob Woge Nielsen, Jacob Berg Jørgensen and Jun She:
Verification of wave forecasts:  DMI-WAM nov-dec 2001.
Læs rapporten / Read the Report (2.507 KB)

No. 02-17
Claus Nordstrøm:
DMI's barometerreference.
Læs rapporten (102 KB)

No. 02-16
Paul Eriksen:
Målinger og modellering af UV stråling i vandsøjlen ved Nuuk og Disko samt interkalibrering af Grønlandske UV instrumenter.
Læs rapporten (3154 KB)

No. 02-15
Ellen Vaarby Laursen:
Observed Daily Precipitation, Maximum Temperature and Minimum Temperature from Ilulissat and Tasiilaq, 1873-2000. Version 2.
Læs rapporten / Read the Report (47 KB) Hent data / Get Data (942 KB)

No. 02-14
John Cappelen:
Danish Climate Statistics 1971-2000 to ECMWF - for verification and development in connection with the set-up of a "Severe Weather Forecasting System"
Dansk klimastatistik 1971-2000 til ECMWF - til verifikation og udvikling i forbindelse med opbygning af et "System til varsling af farligt vejr".
Læs rapporten / Read the report (245 KB) Hent data / Get Data (247 KB)

No. 02-13
John Cappelen:
Danish Climatological Normals 1971-2000 for European Climate Atlas
Danske klimanormaler 1971-2000 til Europæisk Klimaatlas.
Læs rapporten / Read the report (244 KB) Hent data / Get Data (11 KB)

No. 02-12
John Cappelen:
Danish Climatological Normals 1971-2000 - for selected stations
Danske klimanormaler 1971-2000 - for udvalgte stationer.
Læs rapporten / Read the report (428 KB) Hent data / Get Data (547 KB)

No. 02-11
Peter Stauning:
Ørsteds Resultater
Læs rapporten  (2.707 KB)

No. 02-10
Bent Hansen Sass:
A research version of the STRACO cloud scheme.
Læs rapporten / Read the report (707 KB)

No. 02-09
Bent Hansen Sass and Claus Petersen:
Analysis and short range forecasts of cloud cover.
Læs rapporten / Read the report (369 KB)

No. 02-08
Flemming Vejen:
Korrektion for fejlkilder på måling af nedbør - Korrektionsprocenter ved udvalgte stationer i 2001.
Læs rapporten (1.943 KB)

No. 02-07
John Cappelen:
Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001,
Yearly Temperature, Precipitation, Hours of Bright Sunshine and Cloud Cover for Denmark as a whole; 1873-2001.
Læs rapporten/read the report (106 KB) Hent data / Get Data (12 KB)

No. 02-06
John Cappelen:
Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2001,
Yearly Mean Temperature for Selected Meteorological Stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland; 1873-2001.
Læs rapporten/read the report (58 KB) Hent data / Get Data (20 KB)

No. 02-05
Bent Hansen Sass, Niels Woetmann Nielsen, Jess U. Jørgensen, Bjarne Amstrup, Maryanne Kmit and Kristian Sten Mogensen:
The operational DMI-HIRLAM system - 2002-version.
Læs rapporten / read the report (1.010 KB)

No. 02-04
Maja Kjørup Nielsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem - Årsnotat 2001.
Læs rapporten / Read the report (1.035 KB)

No. 02-03
Mikael Scharling og Claus Kern-Hansen:
KLIMAGRID - DANMARK - NEDBØR OG FORDAMPNING 1990-2000 Beregningsresultater til belysning af vandbalancen i Danmark.
Læs rapporten (2.651 KB)

No. 02-02
John Cappelen
The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001.
Læs rapporten / Read the report (94 KB)

No. 02-01
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen
Danmarks klima 2001 med tillæg om Færøerne og Grønland.
Læs rapporten / Read the report (3.779 KB)