twitter google+ facebook

Vind i Danmark

Den årlige gennemsnitlige vindhastighed på landsplan er 5,8 m/s og den hyppigste vindretning er vest , hvor omkring 25% af alle vinde komme fra. Vinden varierer selvfølgelig meget fra kystregioner til inde i landet.

Antal dage med hård vind (10,8 - 13,8 m/s) varierer fra ca. 30 visse steder inde i landet til næsten 170 dage ved Skagen.

Storm (over 24,5 m/s) ved de danske kyster er hyppigst i vinterhalvåret og optræder i gennemsnit hvert 3. til 4. år. I december 1999 ramte den hidtil værste orkan store dele af landet, og enkelte steder blev middelvindhastigheder (gennemsnit over 10 minutter) over 40 m/s (næsten 150 km/t) registreret med vindstød op over 50 m/s (omkring 185 km/t).

Under orkanen “Allan” 28. oktober 2013 blev der sat ny rekord i 10 minutters middelvind; 39,5 m/s (omkring 142 km/t) samt vindstød; 53,5 m/s (omkring 193 km/t).

Undersøgelser viser, at der ikke er en generel ændring i vindklimaet siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, men der er variationer i perioden.

I starten og i slutningen af 1900-tallet var der således et mere blæsende klima, mens perioden fra 1930 til først i 1960'erne, ligesom det første årti i nye årtusinde har været relativt mindre blæsende. Tre orkan/orkanagtige storme, to i november/december 2013 og en i november 2015, har her på det sidste ændret billedet.

Hvornår går Danmark igen ind i en mere blæsende periode? Foto: Liselotte Kahns
Danske orkaner og orkanagtige storme i 5 års grupper siden 1891. Data publiceres i DMI's rapportserie, se link i 'Værd at vide' til højre.

Af John Cappelen og Anne Mette K. Jørgensen (pens.)

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder