twitter google+ facebook

Temperaturen i Danmark

Danmarks klima er relativt varmt sammenlignet med andre geografiske områder på samme breddegrad. For eksempel er det langt koldere i både den sydlige del af Hudsonbugten i Canada og Sibirien i Rusland, selvom begge områder ligger på samme breddegrad som Danmark. Det skyldes den varme Nordatlantiske Strøm, der har sin oprindelse i det tropiske hav ud for USA's østkyst.

Den gennemsnitlige årstemperatur for landet som helhed er 7,7°C (normal 1961-90), varierende fra 7,4°C i det midterste af Jylland til 8,4°C grader ved nogle kyster.

Danmarks årlige middeltemperatur siden 1873. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier. Lige som for den globale temperatur ses en klar stigning i den årlige middeltemperatur. Data publiceres i DMI's tekniske rapportserie, se link i værd at vide til højre.

De ti varmeste år er spredt fra 30'erne og frem til nu. Faktisk har næsten alle år siden 1988 været varmere end normalt, hvor "normalt" er defineret som gennemsnittet for perioden 1961-90. og landstemperaturen har vist en kraftigt stigende tendens i de seneste årtier.

DMI's statistik viser, at middelværdien af temperaturen i gennemsnit siden 1990 er cirka 8,5°C.

Siden 1870 er temperaturen i Danmark steget med cirka 1,5°C.

Sammenlignet med andre geografiske områder, der ligger på samme breddegrad som Danmark, har vi et relativt varmt klima. Foto Claus Kern-Hansen.

Af John Cappelen og Anne Mette K. Jørgensen (pens.)

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder