twitter google+ facebook

Nedbør og sol i Danmark

Den gennemsnitlige årlige landsnedbør varierer ligesom temperaturen meget fra år til år og fra sted til sted. Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har i perioden 1981-2010 været på 746 mm (792 mm; 10 års gennemsnit 2006-2015). Gennemsnitlig regner det mest i Midtjylland og mindst i Kattegat regionen. Den mindste årsnedbør for landet som helhed var 466 mm i 1947, og den højeste var 905 mm i 1999. Den årlige nedbør på landsplan i Danmark er steget omkring 100 mm siden 1870'erne.

De årlige nedbøranomalier for Danmark 1874-2017, i forhold til perioden 1981-2010. Data er publiceret i DMI’s rapportserie, se link i værd at vide til højre.

Det gennemsnitlige antal soltimer i Danmark har i perioden 1981-2010 været på 1.574 timer (1.722 timer; 10 års gennemsnit 2006-2015). Gennemsnitlige årlige solskinstimer udviser selvfølgelig også variation fra år til år og fra sted til sted. Den midterste del af Jylland har det laveste antal timer, mens Kattegat regionen og Bornholm har det højeste. Det solrigeste år på landsplan var 1947 med 1.878 timer, mens det solfattigste var 1987 med 1.287 soltimer. Solskinstimerne har siden 1980 udvist en stigende tendens i Danmark, også fraset perioden 2002-2015, hvor ny instrumentering kan have en rolle på trods af korrigering.

Det årlige soltimeantal for Danmark 1920-2017, i forhold til perioden 1981-2010. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. I 2002 gik DMI over til en ny, automatisk og mere præcis målemetode, som dog samtidig betyder at nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. Alle værdier på grafen er i øvrigt korrigeret, så de er sammenlignelige på det nye niveau. Tallene før 2002 på grafen er derfor ikke de samme som oprindelig publiceret i årbøgerne. Data publiceres i DMI's rapportserie, se link i 'Værd at vide' til højre.

Af John Cappelen

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder