twitter google+ facebook

Nedbør og sol i Danmark

Den gennemsnitlige årlige nedbør over land (normal 1961-90) er 712 mm men varierer meget fra år til år og fra sted til sted.

Gennemsnitligt regner det mest i det centrale Jylland med over 900 mm og mindst over Kattegat og Bornholm med omkring 500 mm.

Den laveste målte årlige nedbør for hele landet var 464 mm i 1947, og den højeste var 905 mm i 1999.

Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark været på omkring 745 mm og har således tiltaget med circa 100 mm siden de systematiske målinger begyndte i 1874.

Danmarks årsnedbør siden 1874. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier. Data publiceres i DMI's tekniske rapportserie, se link i Værd at Vide til højre.

Det gennemsnitlige årlige soltimeantal for landet som helhed er 1.495 timer, men det varierer meget fra år til år. I Kattegat-regionen og ved Bornholm skinner Solen normalt mellem 1.600 og 1.650 timer på årsbasis, mens der kommer omkring 1.350 timer i det indre af Jylland.

På landsplan er det mest solrige år 1947 med 1.878 timer og det mest solfattige 1987 med 1.287 timer.

Siden 1980 har antallet af solskinstimer været tiltagende. 

Danmarks årlige soltimeantal siden 1920. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier. I 2002 gik DMI over til en ny, automatisk og mere præcis målemetode, som dog samtidig betyder at nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes. Alle værdier på grafen er i øvrigt korrigeret, så de er sammenlignelige på det nye niveau. Tallene før 2002 på grafen er derfor ikke de samme som oprindelig publiceret i årbøgerne. Data publiceres i DMI's tekniske rapportserie, se link i 'Værd at vide' til højre.

Af John Cappelen og Anne Mette K. Jørgensen (pens.)

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder