twitter google+ facebook

Tilpasning og modvirkning

Indvirkningerne fra klimaændringer kan kun opvejes, hvis der på tværs af landegrænser tages initiativ til tilpasning og modvirkning af klimaændringerne.

Uanset hvor gode vi bliver til at modvirke fremtidige klimaændringer, konkluderer IPCC’s fjerde hovedrapport fra 2007, at omfangsrige tiltag for tilpasning er nødvendige for at opveje de negative effekter fra klimaforandringer.

Evnen til at tilpasse sig klimaforandringerne er nært forbundet med den socioøkonomiske udvikling, både globalt men også regionalt. Sårbarheden overfor klimaændringer bliver forværret blandt andet på grund af nuværende klimafarer, fattigdom og konflikter.

I temasiderne til højre kan du læse om hvordan man i internationalt regi arbejder med klimatilpasning og modvirkning af klimaændringer.

I fremtidens klima vil havneindløb måske oftere og hurtigere sande til end i dag, når højere maksimal vindhastighed fører til højere bølger, som giver mere sandtransport forbi havneindløbene. Stigende vandstand kan også betyde, at havnekajer, som i dag har en optimal højde for lastning og losning, i fremtiden bliver for lave. Også færgeanlæg kan få problemer. Foto Hans Chr. Katberg Olrik Thoft.

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk