twitter google+ facebook

Skagerrak

Fredag den 28. oktober 2016

Der er kulingvarsel for Østersøen omkring Bornholm, Vestlige Østersø, Vestlige Østersø, Bælthavet og Sundet, Kattegat, Skagerrak og Fisker.

Oversigt

Et lavtryk, 985 hPa, nord for Færøerne bevæger sig under nogen opfyldning mod øst, og en tilhørende front over Østersøen bevæger sig ligeledes mod øst. Et højtryk, 1035 hPa, ved den Engelske Kanal, bevæger sig lidt mod øst.

Udsigt for Skagerrak

Farvandsudsigter, der gælder til lørdag middag, udsendt kl. 11:10.

Op til kuling omkring vest, 10 til 15 m/s, ved middag tiltagende til 13 til 18 m/s. Lørdag op til kuling fra vest og nordvest, 10 til 15 m/s. Mest god sigt.