Femdøgns farvandsudsigter

Tirsdag den 28. juni 2016.
Udsendt kl. 12.45.

Østersøen

Fra onsdag middag:
Sydøst og syd, 8 til 13 m/s, drejende syd og sydvest, om aftenen aftagende til 5 til 10 m/s, og om natten under 8 m/s, senere i vestlige del syd, 5 til 10 m/s.

Torsdag:
Omkring syd, 3 til 10 m/s, om natten drejende sydvest.

Fredag:
Syd og sydvest, 5 til 10 m/s, drejende syd og sydøst, aftagende til 3 til 8 m/s.

Lørdag:
Syd, drejende vest og sydvest, 5 til 10 m/s.

Søndag:
Vest og sydvest, 5 til 10 m/s.

Indre danske farvande

Fra onsdag middag:
Sydøst, 5 til 10 m/s, stedvis 13 m/s, drejende syd og sydvest, først i sydlige del.

Torsdag:
Omkring syd, 5 til 10 m/s, stedvis 13 m/s, senere syd og sydvest, 5 til 10 m/s.

Fredag:
Syd og sydvest, 5 til 10 m/s.

Lørdag:
Sydvest, 5 til 10 m/s.

Søndag:
Sydvest, 5 til 10 m/s, senere syd.

Skagerrak

Fra onsdag middag:
Øst og sydøst, 5 til 10 m/s, om aftenen drejende syd og sydvest, 8 til 13 m/s, om natten mest syd.

Torsdag:
Omkring syd, 8 til 13 m/s, om aftenen drejende sydvest, aftagende til 5 til 10 m/s.

Fredag:
Sydvest og syd, 5 til 10 m/s, stedvis 13 m/s, om natten sydvest, 8 til 13 m/s.

Lørdag:
Syd og sydvest, 8 til 13 m/s.

Søndag:
Sydvest, 5 til 10 m/s.

Nordsøen

Fra onsdag middag:
I den nordlige del op til kuling, uroligt skiftende, 8 til 15 m/s, fra aftenen syd og sydvest. I den sydlige del syd og sydvest, 8 til 13 m/s, tiltagende op til kuling, 10 til 15 m/s.

Torsdag:
Op til kuling fra syd og sydvest, 10 til 15 m/s, aftagende til 8 til 13 m/s.

Fredag:
Sydvest og syd, 8 til 13 m/s, senere sydvest og vest.

Lørdag:
Sydvest og vest, 8 til 13 m/s, senere 5 til 10 m/s.

Søndag:
Sydvest og vest, 5 til 10 m/s, senere sydvest og syd, 3 til 8 m/s.