twitter google+ facebook

Tidevandstabeller

2016 og 2017 (pdf og txt-format). Få tidevandstabeller for 2018.

Danske havne 2016 2017
Samlet Samlet
Esbjerg PDF / TXT PDF / TXT
Fredericia PDF / TXT PDF / TXT
Frederikshavn PDF / TXT PDF / TXT
Gedser PDF / TXT PDF / TXT
Hanstholm PDF / TXT PDF / TXT
Havneby PDF / TXT PDF / TXT
Hirtshals PDF / TXT PDF / TXT
Hornbæk PDF / TXT PDF / TXT
Horsens PDF / TXT PDF / TXT
Hvide Sande PDF / TXT PDF / TXT
Korsør PDF / TXT PDF / TXT
København PDF / TXT PDF / TXT
Skagen PDF / TXT PDF / TXT
Slipshavn PDF / TXT PDF / TXT
Thyborøn PDF / TXT PDF / TXT
Thorsminde PDF / TXT PDF / TXT
Århus PDF / TXT PDF / TXT

 

Tidspunkter og tidevandshøjder i tabellerne

Tidspunkterne for høj- og lavvande er angivet i dansk normaltid, som er UT (Universal Time) + 1 time. Når sommertid gælder, skal de angivne tidspunkter øges med 1 time.

Tidevandstabellerne angiver tidevandshøjden ved høj- og lavvande. Denne højde skal lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande.

Fra og med tidevandstabellerne for 2011 refererer tidevandshøjderne for vestkysthavnene til laveste astronomiske tidevand. (Før 2011 refererede tidevandshøjderne for vestkysthavnene til middelspringtids lavvande).
For havnene inden for Skagen refererer tidevandshøjderne  til middelvandstand.

Vandstand: målinger og prognoser

Tidevandstabellerne er kun et udtryk for de variationer i vandstanden, som skyldes månens og solens tiltrækningskraft (astronomisk tidevand). De faktiske vandstandsvariationer er en sum af det astronomiske tidevand og de variationer, som skyldes andre faktorer såsom vind og lufttryk.

De faktiske vandstandsvariationer (målt vandstand) for en række havne findes som tabel og graf på vandstandssiden.

Data dækker de seneste seks døgn. Prognoser for de følgende to døgn vises også.

Af Palle Bo Nielsen

© DMI, 7. september 2015