twitter google+ facebook

Iskort - Østgrønland

Havisen øst for Grønland består af et flere hundrede kilometer bredt bælte af is, der grundet den Østgrønlandske Havstrøm er i konstant bevægelse fra nord mod syd.

Nord for Illoqqortoormiut (Scoresbysund) er mere end 80% af havoverfladen i isbæltet dækket af is næsten året rundt.

Syd for Illoqqortoormiut medfører smeltning og spredning af havisen derimod store årstidsvariationer i dennes udstrækning.

På grund af disse variationer samt varierende behov for besejling af østkysten er DMI’s produktion af iskort for Østgrønland sæsonbetonet.

Iskort Østgrønland

Isforholdene langs den østgrønlandske kyst er kendetegnet ved at være mere dynamiske end i de andre havområder omkring Grønland. Det skyldes primært den konstante transport af is i den Østgrønlandske Havstrøm.

Isen i isbæltet øst for Grønland kaldes Storisen.

Hvert sekund strømmer der i gennemsnit 150.000 kubikmeter is ud gennem Framstrædet mellem Grønland og Svalbard. Denne is har typisk været under flere års dannelse i Polarhavet og er derfor ofte flere meter tyk. Under transporten i den Østgrønlandske Strøm brydes isen fra Polarhavet op i mindre og mindre isflager, hvis størrelse derfor aftager fra nord mod syd. Mellem isflagerne dannes der hurtigt ny is om vinteren. 

Storisen er sammensat både af tynd nyis og tyk flerårig polaris. Som i de andre farvande omkring Grønland forekommer der langs den grønlandske østkyst isbjerge året rundt.