twitter google+ facebook

Havmodeller

En havmodel giver prognoser for havets fysiske tilstand - omtrent på samme måde som en vejrmodel gør det for den daglige vejrudsigt. På kort sigt er vejret en af de vigtigste drivkræfter for havet. I praksis benytter vi resultater fra en vejrmodel i form af prognoser for vind, lufttryk, lufttemperatur, luftfugtighed og skydække som input til havmodellerne. Andre typer data bruges også: oplysninger om tilførsel af flodvand, satellitmåling af havoverfladens temperatur og isdække samt en beskrivelse af tidevandet.

DMI's 3D oceanmodel dækker Atlanterhavet nord for ca. 20°S og Det Arktiske Ocean, med en horisontal opløsning på omkring 10 km. Modellen bliver drevet af verjprognoser fra DMI-Hirlam (på kort sigt) og ECMWF (på langt sigt). Der bliver beregnet en 144 timers prognose to gange dagligt, ved 00 og 12 UTC.

DMI beregner dagligt detaljerede prognoser for vandstand, bølger, strøm, havtemperatur, saltholdighed og eventuelt isdække. Vi dækker hele Nordatlanten med fokus på de danske farvande, Nordsøen, Østersøen og farvandene omkring Grønland.

Prognoserne fra de fleste modeller gemmes i et arkiv, der dækker perioden fra 2002 til i dag. Arkivet består af timeværdier for de fysiske parametre. Arkivet bruges til at beskrive havets tilstand statistisk og klimatisk, til at studere specielle hændelser, og til at holde øje med modellernes kvalitet fra år til år.