twitter google+ facebook

Hav og farvande

Farvandsudsigter

Havprognoser

Vandstand


Havet omkring Danmark bliver året rundt brugt af fritidssejlere, fiskere og andre professionelle. Aktiviteter til søs kræver god planlægning, og på DMI udarbejder vi prognoser og observationer, der beskriver de aktuelle og de kommende dages forhold i de danske farvande. Vores informationer hjælper alle med at optimere deres aktiviteter og øge sikkerheden til søs.

Havet er et vigtigt fagområde for DMI. Prognoser, observationer, varsling og rådgivning om forholdene på havet er blandt DMI's mest anvendte produkter. Vi beregner prognoser for bølger, havstrøm, temperatur, salinitet og tidevand og står for stormflodsvarslingen i Danmark.

Havene spiller en afgørende rolle for vejr- og klimaudviklingen på kloden. På DMI arbejder vi derfor også langsigtet med at indsamle og analysere måle- og observationsdata relateret til havet.

Gennem bearbejdning af disse data arbejder vi på at udbygge vores forståelse af havets rolle i mange af jordens fysiske systemer og på at vurdere den fremtidige udvikling i havet omkring Danmark, Grønland og Færøerne.

Fremtidens vandstand
DMI's bedste bud på vandstandsstigninger de næste 100 år i meter, når der ses bort fra landhævning. Den sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og blå areal viser usikkerheden henholdsvis globalt og omkring Danmark.