twitter google+ facebook

Månedsstatistik, Kangerlussuaq

2018

Kangerlussuaq, månedsgennemsnit (DU)

Standardafvigelse

Minimum (DU)

Maximum (DU)

Afv. (%) fra 1979-88 middel

TOMS middel 79-88 (DU)

Jan - - - - - 340
Feb 407 64 288 538 0.9 403
Mar 440 51 299 507 -1.5 447
Apr 412 28 350 463 -5.2 435
Maj 433 24 379 471 8.2 400
Jun 343 19 306 370 -5.7 364
Jul 333 13 311 367 -2.9 343
Aug 310 18 276 348 -4.9 326
Sep 311 20 262 355 1.9 305
Okt 329 28 253 380 10.7 297
Nov 335 26 278 367 10.9 302
Dec - - - - - 320

Ovenstående tabeller viser månedsstatistik for ozonlagsmålinger foretaget af DMI i København.

Kolonnerne angiver i rækkefølge:

  • den månedlige middelværdi af ozonlagets tykkelse i Dobson-enheder (DU).

  • standardafvigelsen fra middelværdien, således at 2/3 af de daglige målinger ligger indenfor intervallet fra (middelværdi-standardafvigelse) til (middelværdi+standardafvigelse).

  • den laveste henholdsvis højeste måleværdi for måneden.

  • hvor mange % månedsmiddel afviger fra middelværdien af månedsmiddel gennem 10-års-perioden 1979-1988, som er vist i sidste kolonne. Disse tal er opnået med TOMS instrumentet på Nimbus-7-satellitten (NASA).