twitter google+ facebook

Månedsstatistik, Kangerlussuaq

2017

Kangerlussuaq, månedsgennemsnit (DU)

Standardafvigelse

Minimum (DU)

Maximum (DU)

Afv. (%) fra 1979-88 middel

TOMS middel 79-88 (DU)

Jan - - - - - 340
Feb 430 48 260 514 6.6 403
Mar 431 33 374 546 -3.5 447
Apr 435
Maj 400
Jun 364
Jul 343
Aug 326
Sep 305
Okt 297
Nov 302
Dec - - - - - 320

Ovenstående tabeller viser månedsstatistik for ozonlagsmålinger foretaget af DMI i København.

Kolonnerne angiver i rækkefølge:

  • den månedlige middelværdi af ozonlagets tykkelse i Dobson-enheder (DU).

  • standardafvigelsen fra middelværdien, således at 2/3 af de daglige målinger ligger indenfor intervallet fra (middelværdi-standardafvigelse) til (middelværdi+standardafvigelse).

  • den laveste henholdsvis højeste måleværdi for måneden.

  • hvor mange % månedsmiddel afviger fra middelværdien af månedsmiddel gennem 10-års-perioden 1979-1988, som er vist i sidste kolonne. Disse tal er opnået med TOMS instrumentet på Nimbus-7-satellitten (NASA).