twitter google+ facebook

Ozonlaget over Grønland

DMI måler dagligt ozonlagets tykkelse ved instrumenter placeret to steder i Grønland: i Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord) og i Ittoqqortoormiit (Scoresbysund). I Ittoqqortoormiit opsendes ugentligt en ballon med ozonmåle, oftere om vinteren i forbindelse med kampagner.

Nedenfor er årets målinger for de to steder præsenteret.

Sorte punkter = DMIs daglige jordbaserede ozonmålinger med Brewer-spektrometer.

Brune punkter = Ozonmålinger med SAOZ-spektrometer

Grøn kurve = Middelværdi af satellitmålinger i 10-års perioden 1979-1988.

Blå og rød kurve = hhv. middelværdi plus og minus én standardafvigelse fra middelværdien.

Betydningen af blå og rød kurve er, at 2/3 af målingerne i perioden 1979-1988 faldt mellem den blå og den røde kurve. Men dermed også, at 1/3 af målingerne i perioden - de mere ekstreme - enten lå over den blå kurve eller under den røde kurve.

Røde firkanter = Resultater af sondemålinger

Ozonlagets tykkelse over Kangerlussuaq

Ozonlagets tykkelse over Ittoqqortoormiit