twitter google+ facebook

Ozonlaget over Grønland

DMI måler dagligt ozonlagets tykkelse ved instrumenter placeret tre steder i Grønland, i Kangerlussuaq (Sønderstrømfjord), Pituffik (Thule) samt Ittoqqortoormiit (Scoresbysund). I Ittoqqortoormiit og Pituffik opsendes desuden jævnligt balloner med ozonmålingsudstyr, i Ittoqqortoormiit sker dette en gang om ugen, mens opsendelserne fra Pituffik foretages efter behov.

Nedenfor er årets målinger for de tre steder præsenteret.

Sort Kurve = DMIs daglige jordbaserede ozonmålinger.

Grøn kurve = Middelværdi af satellitmålinger i 10-års perioden 1979-1988.

Blå og rød kurve = hhv. middelværdi plus og minus én standardafvigelse fra middelværdien.

Betydningen af blå og rød kurve er, at 2/3 af målingerne i perioden 1979-1988 faldt mellem den blå og den røde kurve. Men dermed også, at 1/3 af målingerne i perioden - de mere ekstreme - enten lå over den blå kurve eller under den røde kurve.

Røde firkanter = Resultater af sondemålinger

Ozonlagets tykkelse over Kangerlussuaq

Ozonlagets tykkelse over Ittoqqortoormiit