twitter google+ facebook

Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 21. februar 2018 13:45 UTC

På satellitdata optaget 21. februar 2018 09:37 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Teisteløb, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Områder med 6-8/10 ungis og tyndis samt enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte revler af ungis og tyndis, samt enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Områder med 6-8/10 ungis og tyndis samt enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Områder af 9+/10 ungis og tyndis samt enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: 8-9/10 ungis og tyndis ved Iggavik og Karsakken. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Områder af 9+/10 ungis og tyndis i den østlige del, samt bælter af 8-9/10 ungis og tyndis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Område med 9/10 ungis i den østlige ende, ellers enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Fastis (tynd vinteris) ved det smalle sted og i Knækket. Nord for Knækket til Nyboes kanal fastis (tynd vinteris).

13. I Ikerasagssuaq: Fastis (tynd vinteris) i den centrale og vestlige del. I østlige del bælter af 4-6/10 ungis og tyndis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: I nordøstlige del fastis (ungis). I sydvestlige del enkelte revler, ellers enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Fastis (ungis) i hele ruten.

16. I Nordlige Mågeløb: I vestlige og centrale del fastis (ungis), samt enkelte isbjerge og skosser. I østlige del enkelte isbjerge og spredte skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: I vestlige og centrale del fastis (ungis), samt enkelte isbjerge og skosser. I østlige del enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og spredte skosser

19. I Qornoq: I nordlige del fastis (ungis), ellers enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: 9+/10 ungis, samt spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: 9/10 bræis og ungis liggende langs den sydlige bred, samt enkelte bælter og revler af 4-6/10 bræis og ungis ellers enkelte isbjerge og skosser.

24. I ruten Narsaq Sund 0 Tasiussaq: (baseret på billede fra d. 19. februar 14:42 UTC) I østlige del 9+/10 bræis og ungis. I centrale del bælter og områder med 7-9/10 bræis og ungis, ellers spredte isbjerge og skosser.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Ved nordlig passage og i Nordlysets Løb 9+/10 bræis og ungis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

26. I ruten syd om Qarmat: Syd for Takissoq område med 9/10 bræis og ungis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og spredte.

29. I Teisteløb: 9+/10 ungis og tyndis, samt enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 20. februar 2018 08:29 UTC for strækningen Tuno til ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq, blev følgende isforekomster observeret:

30. I Tuno: Enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Enkelte revler af ungis og tyndis. I østlige del områder med op til 9/10 ungis og tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: I vestlige del revler af ungis og tyndis. I østlige del områder med 9+/10 ungis og tyndis. I nordlige del ca 500m bredt bælte på tværs med 9/10 ungis og tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Områder og bælter med op til 9/10 ungis og tyndis (ikke langs kajen), ellers enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte revler af ungis og tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: (Baseret på billede fra den 19. februar 14:42 UTC) Fra Narsaq til Qoroq spredte bælter og områder med op til 9/10 ungis og tyndis. Fra Qoroq til Narsarsuaq 8-9/10 ungis og tyndis. Fastis (ungis) fra Narsarsuaq til bunden af fjorden. Enkelte isbjerge og skosser i hele fjorden.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Isbjerg i den vestlige ende samt område med 9/10 bræis og tyndis nord for Qatitit. Syd for Qatitit bælte af 5-7/10 bræis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

37. I Mato løb: Område med 9+/10 ungis og tyndis i centrale del, ellers enkelte bælter og revler af 4-6/10 ungis og tyndis samt enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Område med 7-9/10 tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliko Fjord: Fastis (ungis) i den nordlige del, samt områder af 9/10 ungis langs den sydlige bred i sydlige del.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Syd for Upernaviarssuaraq 9+/10 ungis og tyndis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 17. februar 2018 09:20 UTC for strækningen Ikerasarssungnut til Nanortalik, blev følgende isforekomster observeret:

43. I Ikerasarssungnut: 5/10 tyndis og nyis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Område af 5/10 ungis og tyndis.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret i selve løbet. Vest for 9+/10 ungis og tyndis i området syd for Upernaviarssuaraq.

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Områder med tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelt isbjerg i den nordlige rute, ellers enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq:Et bælte af 6-8/10 ungis og bræis i den sydlige del af området ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte bælter af 6-7/10 ungis og bræis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: Et område af 8-9/10 ungis og tyndis i den centrale del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: I den østlige del områder af tyndis og nyis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Mindre områder af tyndis og nyis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Mindre områder af tyndis og nyis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser, kan passeres.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: I den vestlige del et bælte af 7-9/10 ungis og bræis ellers enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: I den vestlige del et bælte af 7-9/10 ungis og bræis, ellers spredte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Spredte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelt bælte af 6-8/10 ungis og bræis i den vestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Områder med tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte bælter af 6-8/10 ungis og bræis i den østlige del og områder med tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Område med 9/10 storis og tynd vinteris i den sydøstlige ende, ellers spredte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk:
9/10 storis og tynd vinteris i den sydlige del af sundet, samt 9/10 ungis og tyndis i den nordlige del. I ruten nordøst for Nanortalik havn spredte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Spredte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte skosser.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Område med tyndis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 18. februar 2018 09:13 UTC for strækningen Tasermiut til Prins Christians Sund, blev følgende isforekomster observeret:

82. I Tasermiut: Fast is (ungis) i den nordlige del, samt 6-8/10 ungis i den centrale del. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal:
I den nordlige halvdel af ruten 9/10 ungis og i den sydlige del spredte isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal - Augpilagtoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Augpilagtoq - Sermerunerit: Enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Spredte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelte områder og bælter af bræis og ungis syd for Kangerdluk og Sermeq Kujatdleq, samt mange isbjerge og skosser vest for øerne. Ellers spredte isbjerge og skosser.

89. I Prins Christians Sund Ø-lig ved mundingen: Spredte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 22. februar 2018.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Istjenesten på iskort@dmi.dk for invitation.