twitter google+ facebook

Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 20. oktober 2018 13:30 UTC

På satellitdata optaget 20. oktober 2018 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Frederiksdal, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Enkelte skosser.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Spredte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og skosser.
21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

23. I Bredefjord: Ved mundingen spredte isbjerge og mange skosser. I centrale del mange isbjerge og skosser. Fra Manitsoq og østpå 3-4/10 bræis, samt op til 1/10 tyndis af små og mellemstore isflager.

24. I ruten Narsaq Sund 0 Tasiussaq: Ved Narsaq Sund områder med 3-4/10, samt 1/10 tyndis af små og mellemstore isflager. I centrale del mange isbjerge og skosser, til dels på bælter 0 op til 8/10. I østlige del store områder med op til 8/10 bræis, samt 1/10 tyndis af mellemstore isflager. Områder med fast tyndis i bugten ved Eqaluitilua og Kangerdlue samt i bunden af Tasiussaq.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. et isbjerg ved Unertoq i det smalle sted, kan passeres.

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Ingen is observeret.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: I vestlige del enkelte isbjerge og skosser, i østlige del spredte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Mange isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: I centrale og nordlige del store områder med op til 3-4/10 bræis. I den sydlige del områder med 3-5/10 tyndis af mellemstore isflager, ellers enkelte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Fast tyndis, samt enkelt isbjerge og skosser (estimeret).

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser, i nordøstligste del dog 6-8/10 tyndis af mellemstore flager.

35. I Tunugdliarfik: Fast tyndis bunden af fjorden til omkring Qeqertat-øerne, dog med enkelte åbninger med åbent vand. Desuden enkelte isbjerge og spredte skosser, ud for Qoroq dog mange isbjerge og skosser. Fra Narsaq Sund til omkring Qeqertat-øerne åbent vand, i vestlige del dog op til 6-8/10 tyndis af mellemstore flager. Desuden enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Ingen is observeret.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser øst for passagen.

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Enkelte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Ingen is observeret.

60. I ruten syd om Sagdlia: Ingen is observeret.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte skosser.

64. I ruten Sydprøven 0 Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Spredte isbjerge og skosser nord for Pisigsik, ellers enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik 0 Frederiksdal: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

På satellitdata optaget 18. oktober 2018 20:30 UTC for strækningen Frederiksdal til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret

85. I ruten Frederiksdal - Aappilattoq: Enkelte bælter af bræis, samt spredte isbjerge og skosser mellem Stordalens Havn og Augpilagtoq, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: Spredte isbjerge og skosser mellem Augpilagtoq og Sermerunerit, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelte, bælter af bræis, samt enkelte isbjerge og mange skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og spredte skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 24. oktober 2018.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.