twitter google+ facebook

Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut


Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 19. november 2017 13:30 UTC


På satellitdata optaget 18. november 2017 09:28 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Ikerasak, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Arsuk - Isaløb: Enkelte skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Ingen is observeret.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, i østlige del spredte isbjerge og skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, i østlige del spredte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Spredte isbjerge og skosser, samt enkelte bælter af bræis og tyndis.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Områder med 4/10 bræis og tyndis, ellers spredte isbjerge og skosser.

21. I Ikerasak: Bælter af bræis og tyndis, ellers spredte isbjerge og skosser.

På satellitdata optaget 19. november 2017 09:21 UTC for strækningen Kuanit Sava til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret:

22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og mange skosser i den østlige ende, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

23. I Bredefjord: 3/10 bræis og tyndis, lokalt områder og bælter med 9/10 bræis og tyndis. Spredte isbjerge og mange skosser.

24. I ruten Narsaq Sund - Tasiussaq: 4/10 bræis og tyndis, lokalt områder med 9/10 bræis og tyndis. Spredte isbjerge og mange skosser.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Bælter af bræis og tyndis nord for Qarmat, ellers enkelte skosser i den resterende del af ruten.

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Spredte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Bælter med bræis og tyndis, samt spredte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: Områder og bælter med bræis og tyndis i vestlige og nordlige del. Spredte isbjerge og mange skosser i vestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Områder med tyndis og nyis vest for Narsarsuaq, ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Et isbjerg i den østlige del af løbet, kan passeres, ellers enkelte skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Områder med nyis.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliko Fjord: Enkelte bælter af tyndis og nyis i østlige del, ellers enkelte skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Ingen is observeret.

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Et isbjerg i den østlige ende, ellers enkelte skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser nord for, samt et isbjerg i den sydlige ende.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup ikerasa: Enkelte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Et isbjerg i NV ende af fyrlinien, ellers enkelte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser vest og øst for båkeruten, ingen is observeret i selve båkeruten.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal - Augpilagtoq: Enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Augpilagtoq - Sermerunerit: Enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelte isbjerge og skosser syd for Sermeq Kujatdleq.

89. I Prins Christians Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte skosser, samt et isbjerg SV for øerne i mundingen, kan passeres.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 22. november 2017.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Eksempler på satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Istjenesten på iskort@dmi.dk for invitation.