twitter google+ facebook

Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut


Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 17. juni 2018 13:20 UTC


På satellitdata optaget 16. juni 2018 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og spredte skosser midt i ruten.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelt revle af tynd vinteris i den sydelige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Enkelte isbjerge og skosser.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: I den nordlige del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: 3 isbjerge i ruten øst for det smalle sted. Spredte isbjerge og skosser i den østlige del af ruten, syd for Qassimiut.

17. I Sydlige Mågeløb: Spredte isbjerge og skosser i ruten øst for det smalle sted. Mange isbjerge og skosser i den østlige del af ruten, syd for Qassimiut.

18. I området vest for Ugarmiut: I den sydlige del spredte isbjerge og skosser, i den nordlige del enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Spredte isbjerge og skosser.

På satellitdata optaget 17. juni 2018 09:20 UTC for strækningen Ikerasak til Prins Christians Sund, blev følgende isforekomster observeret:


21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Ved Narsaq Sund mange isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

24. I ruten Narsaq Sund - Tasiussaq: 4-6/10 bræis og tynd vinteris i den vestlige del. I den østlige del 8-9+/10 bræis og tynd vinteris.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: 3 isbjerge i ruten nord for Unertoq, kan passeres. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser. Enkelte isbjerge og spredte skosser syd for løbet.

30. I Tuno: Et isbjerg syd for Qeqertaq, ellers enkelte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: I den østlige del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjegre og skosser.

32. I Narsaq Sund: I den nordøstlige del 2-4/10 bræis og tynd vinteris. Ellers mange isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Enkelte isbjerge og spredte skosser. I mundingen og vest for Qoroq mange isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: 3 - 5 isbjerge i løbet, samt mange isbjerge midt i ruten vest for Qatitit. Ellers enkelte isbjerge og skosser i den resterende del af ruten.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte isbjerge og spredte skosser syd for fyret.

39. I Qaqortoq havn: Et isbjerg samt enkelte skosser.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Vest for Upernaviarssuaraq 5 isbjerge, kan passeres, ellers enkelte isbjerge og skosser.

43. I Ikerasarssungnut: I den vestlige del enkelte isbjerge og spredte skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: I den nordlige passage mange isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Spredte isbjerge og skosser i centrale og sydlige ende af passagen, ellers enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Spredte isbjerge og mange skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Spredte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: Mange isbjerge og skosser i den centrale og sydlige del af ruten, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Spredte isbjerge og skosser i passagen.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Spredte isbjerge og skosser i passagen.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte isbjerge og skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven 0 Unartoq: Mange isbjerge og skosser i den nordlige del, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Spredte isbjerge og skosser i den centrale og sydlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Spredte isbjerge og skosser i den nordlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Spredte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte skosser.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: 3 - 5 isbjerge midt i båkerutens østlige ende, samt spredte isbjerge og mange skosser syd for Frederiksdal. Ellers enkelte isbjerge og skosser i ruten.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: I den sydlige del spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser

85. I ruten Frederiksdal - Augpilagtoq: Fra Frederiksdal til syd for Nunarssuaq samt ved Umiagssat Qeqertal spredte isbjerge og mange skosser, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

86. I ruten Augpilagtoq - Sermerunerit: Syd for Niaqornaq spredte isbjerge og skosser, eller enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Lige vest for et revl af bræis og øst for to store isbjerge, ellers enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Enkelt revl af bræis, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 19. juni 2018.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.