twitter google+ facebook

Ismelding

Grønlands Istjeneste
Danmarks Meteorologiske Institut

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 25. april 2018 11:45 UTC


På satellitdata optaget 23. april 2018 20:45 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Kobberminebugt, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte isbjerge og skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte isbjerge og skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 24. april 2018 07:23 UTC for strækningen Kobberminebugt til Ikerasagssuaq, blev følgende isforekomster observeret:

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: (Baseret på satellitdata optaget 24. april 07:23 UTC) Revler og bælter af 5-6/10 storis og tyk vinteris i den sydlige del af ruten, ellers mange isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

12. I Knækket: Fastis (tynd vinteris) i Knækket med brudt rende, men også store områder med åbent vand i centrale og østlige del. Nord for Knækket til Nyboes kanal fastis (tynd vinteris).

13. I Ikerasagssuaq: Smalt område med fastis (tynd vinteris og ungis) med brudt rende i vestlige del. I den østlige ende ved Sermilik spredte isbjerge og mange skosser, og ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.


På satellitdata optaget 23. april 2018 20:45 UTC for strækningen Sermilik til Tuno, blev følgende isforekomster observeret:

14. I Sermilik: Enkelte mellemstore isflager af tynd vinteris omkring Akugdleq og Nordlige Mågeløb. Ellers mange isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Fastis (tynd vinteris) med enkelte isbjerge og skosser. I den nordlige ende mange isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: I vestlige del 6-7/10 storis og tyk vinteris, samt fastis og små isflager af tynd vinteris i den centrale del. I østlige del enkelte isbjerge og spredte skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: I vestlige del 9+/10 storis og tyk vinteris, og i den centrale del små isflager af tynd vinteris. I østlige del spredte isbjerge og mange skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Spredte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Spredte isbjerge og mange skosser.

20. I Tunua: Spredte isbjerge og mange skosser.

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

22. I Kuanit Sava: Mange isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: I den nordlige ende 4-6/10 storis og tyk vinteris, samt små isflager af tynd vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser. I den centrale del mindre områder af 4-5/10 storis og tyk vinteris, ellers spredte isbjerge og mange skosser i den resterende del af fjorden.

24. I ruten Narsaq Sund 0 Tasiussaq: I den nordlige ende, vest for Tasiussaq-bugten, 8/10 bræis og tynd vinteris. I den resterende del af ruten 3-4/10 bræis og tynd vinteris, samt små isflager af tynd vinteris. Ellers mange isbjerge og skosser. I Tasiussaq bugten fastis (tynd vinteris).

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: 9+/10 storis og tyk vinteris i Nordlysets Løb og 3-5/10 storis og tyk vinteris i den resterende del af ruten. Spredte isbjerge og mange skosser midt i ruten nordvest for Unertoq og i den resterende del af ruten.

26. I ruten syd om Qarmat: 6-7/10 storis og tyk vinteris syd for Takisoq og i den østlige del. Ellers spredte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: I den vestlige del 6-7/10 storis og tyk vinteris, samt 3-4/10 storis og tyk vinteris i den østlige del, syd for Hvide Humpel. Ellers mange isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: 9+/10 storis og tyk vinteris i hel den nordlige ende, samt 6-8/10 storis og tyk vinteris i den resterende del. Ellers spredte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: I vestlige del 9+/10 storis og tyk vinteris, og i østlige del fastis (ungis). Enkelte isbjerge og spredte skosser.

30. I Tuno: Områder i den østlige del af 5-7/10 storis og tyk vinteris, samt1-2/10 storis og tyk vinteris i den resterende del. Ellers spredte isbjerge og mange skosser.


På satellitdata optaget 24. april 2018 21:00 UTC for strækningen Tunuaraq til Niaqornatsiaq, blev følgende isforekomster observeret:

31. I Tunuaraq: Enkelte bælter og revler af 6-7/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: 7-8/10 storis og tyk vinteris i og omkring havnen i ca. 0,5 sømils omkreds. Ellers områder og bælter af 3-6/10 storis og tyk vinteris i den sydlige og nordvestlige del, samt mange isbjerge og skosser i den sydlige del. I hele den nordlige ende ved Bredefjord 2-4/10 storis og tyk vinteris, samt små isflager af tynd vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: 7-8/10 storis og tyk vinteris, samt enkelte isbjerge og skosser.

34. I Skovfjord: Mellem Matoløbet og Narsaq Sund områder i den nordlige ende og samt lige syd for Igdlutalik 6-7/10 storis og tyk vinteris, samt mindre områder og bælter af 3-4/10 storis og tyk vinteris. Ellers enkelte isbjerge og skosser.
(Følgende baseret på satellitdata optaget den 23. april 20:45 UTC) I mundingen mindre bælter og revler af 6-7/10 storis og tyk vinteris. Mellem mundingen og Matoløbet områder af 2-4/10 storis og tyk vinteris, samt mange isbjerge og skosser i hele fjorden.

35. I Tunugdliarfik: I den sydlige ende ved Narsaq Sund stort område af 7-9/10 storis og tyk vinteris i hele fjorden bredde. Ellers mange isbjerge og skosser mellem Narsaq Sund og Strygejernet.
(Følgende baseret på satellitdata optaget den 23. april 20:45 UTC) Mellem Strygejernet og Itivdleq stort område af 2-4/10 storis og tyk vinteris langs den sydlige kyst. Øst og syd for Qagssiarssuk område af 3-4/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser i hele fjorden.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Mellem Kilagtoq og Agssakataup Nuna 9+/10 storis og tyk vinteris. Mellem Qatitit og Sivingarngup område af 2-4/10 storis og tyk vinteris samt spredte isbjerge og mange skosser.
Ingen isrecco for selve Hollænderløbet.

37. I Mato løb: I den sydvestlige del samt i stort område i den centrale del af 8-9/10 storis og tyk vinteris på tværs af løbet. Enkelte områder af 3-4/10 storis og tyk vinteris i hele løbet, ellers spredte isbjerge og mange skosser.

38. Ved Mato Fyret: Ved fyret og i stort område sydøst for fyret 7-9/10 storis og tyk vinteris. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Spredte isbjerge og skosser (estimeret).

40. I Julianehåbs Fjord: I den nordlige halvdel store områder af 9/10 storis og tyk vinteris og ellers 3-5/10 storis og tyk vinteris. I den sydlige halvdel samt mundingen 1-2/10 storis og tyk vinteris samt revler af storis. Spredte isbjerge og skosser i hele fjorden.

41. I Igaliku Fjord: I den sydlige del mellem Qeqertarssuaq og Eqaluit områder langs den nordvest vendte kyst af 5-9/10 storis og tyk vinteris og ellers spredte isbjerge og mange skosser.
(Følgende baseret på satellitdata optaget den 23. april 20:45 UTC) Område i den nordlige ende, lige syd for Igaliku, af 6-7/10 storis og tyk vinteris, og ellers områder i hele fjorden af mellem 3-5/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: I den nordlige halvdel af ruten 7-9+/10 storis og tyk vinteris og i den sydlige halvdel, omkring de sydvest vendte kyster, område af 6-8/10 storis og tyk vinteris. Ellers enkelte isbjerge og mange skosser.

43. I Ikerasarssungnut: 9+/10 storis og tyk vinteris i hele den centrale og nordøstlige del op mod Ikerasarssuk kujatdleq, samt enkelte områder af 3-4/10 storis og tyk vinteris i den sydlige del. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: 9+/10 storis og tyk vinteris i den sydlige del og 4/10 storis og tyk vinteris i den resterende, samt enkelte isbjerge og skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: 9+/10 storis og tyk vinteris øst for passagen, samt enkelte isbjerge og skosser.


På satellitdata optaget 23. april 2018 20:45 UTC for strækningen Niaqornatsiaq til Sermerunerit, blev følgende isforekomster observeret:

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: 9+/10 storis og tyk vinteris i den østlige og centrale del, samt område af 6-7/10 storis og tyk vinteris i den sydligste del. Ellers spredte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: 7-9/10 storis og tyk vinteris i begge de nordlige render, samt i område øst for Paggivik fyret. Vest og nordvest for Paggivik øerne hhv. 4/10 og 6-7/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og mange skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: 6-8/10 storis og tyk vinteris i ruten, samt spredte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: 8-9/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: 6-7/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: 6-7/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser.

52. I Umanarssup tunua: 5-7/10 storis og tyk vinteris, ellers spredte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: 6-7/10 storis og tyk vinteris i den nordøstlige del og 2/10 storis og tyk vinteris i den sydvestlige del med revler af storis. Ellers spredte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: 6-8/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: 6-8/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Nord og vest for øen hhv 9+/10 og 7/10 storis og tyk vinteris, og 2/10 storis og tyk vinteris i den østlige del med små isflager af storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: 4-5/10 storis og tyk vinteris, samt mange isbjerge og skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: 4-6/10 storis og tyk vinteris, samt mange isbjerge og skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: 3-4/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: 2-3/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: 3-4/10 storis og tyk vinteris men med område af 6-7/10 syd for Sydprøven. Ellers mange isbjerge og skosser.

62. I sydlige Umanartut: 9/10 storis og tyk vinteris i den sydøstlige del, og bælter og revler af 5-7/10 storis og tyk vinteris i den resterende del. Ellers spredte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: 4-6/10 storis og tyk vinteris i den centrale del, og i den sydlige del 1-2/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven 0 Unartoq: 9/10 storis og tyk vinteris i den østlige del og 4-5/10 storis og tyk vinteris i den vestlige. Ellers spredte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: 2-3/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

66. Nord for Arnarqat: 1-2/10 storis og tyk vinteris, samt mange isbjerge og skosser.

67. Syd for Arnarqat: 5-7/10 storis og tyk vinteris i den vestlige del, syd for Arnarqat og 1-2/10 i hele den østlige del. Ellers mange isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: 5-7/10 storis og tyk vinteris, samt store isflager af storis og tyk vinteris. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: 4-5/10 storis og tyk vinteris, ellers mange isbjerge og skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: 5-6/10 storis og tyk vinteris i den centrale del. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: områder f 5-7/10 storis og tyk vinteris i hele rutens længde. Ellers mange isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: 2-3/10 storis og tyk vinteris, samt mange isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Indtil 2 sømil fra Kap Egede 1-2/10 storis og tyk vinteris og mange isbjerge og skosser. 2 sømil syd-sydvest for Kap Egede 5/10 storis og tyk vinteris og enkelte isbjerge og spredte skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: 5/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: I den nordligste del 9/10 storis og tyk vinteris. I sydvestlige del 1/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og mange skosser.

76. I Quagssup tunua: 9/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Enkelte isbjerge og skosser i havnebassinet (estimeret). Spredte isbjerge og skosser uden for havnen.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Områder og bælter af 4-6/10 storis og tyk vinteris. Ellers spredte isbjerge og mange skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: 4-5/10 storis og tyk vinteris syd for Tuapait fyret og sydvest for fyrlinjen, samt spredte isbjerge og mange skosser sydøst for Uigordleq. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: 4-6/10 storis og tyk vinteris i fyrlinjen, men med åbent vand i den sydøstlige del omkring Taterakasik fyret. Ellers spredte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Bælter af 6-7/10 storis og tyk vinteris, samt områder af 3-4/10 storis og tyk vinteris, men med åbent vand i den østlige del omkring Taterakasik fyret. Ellers mange isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Spredte isbjerge og skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: I selve båkeruten områder af 9/10 storis og tyk vinteris. Vest for båkeruten områder af 6-8/10 storis og tyk vinteris, samt stor isflage af /10 storis og tyk vinteris. Øst for båkeruten og syd for Frederiksdal mange isbjerge og skosser.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Områder og bælter af 3-6/10 storis og tyk vinteris. Øst for båkeruten og syd for Frederiksdal mange isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal - Augpilagtoq: Enkelte bælter af 8/10 storis og tyk vinteris. Ellers enkelte revler af storis og mange isbjerge og skosser i hele ruten.

86. I ruten Augpilagtoq 0 Sermerunerit: Enkelte bælter af 7/10 storis og tyk vinteris øst for Augpilagtoq, samt 2-3/10 storis og tyk vinteris omkring Akuliaruseq. Ellers spredte isbjerge og mange skosser.


På satellitdata optaget 19. april 2018 09:13 UTC for strækningen Sermerunerit til Prins Chr. Sund, blev følgende isforekomster observeret:

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte revler af storis og tyk vinteris, ellers enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Mellem det smalle sted og Sermeq kujatdleq enkelte revler af storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser. Fra Sermeq kujatdleq til mundingen 9+/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: 9+/10 storis og tyk vinteris, samt spredte isbjerge og skosser.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 26. april 2018.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.