twitter google+ facebook

Farvandsudsigter

Søndag den 28. maj 2017.

Der er kulingvarsel for Kangikajik, Aputiteeq, Kulusuk, Timmiarmiut, Nunap Isuata Kangia, Nunap Isuata Kitaa, Meqquitsoq, Attu og Kiatak.

Oversigt 06 utc.

Et lavtryk, ca. 1000 hPa, øst og sydøst for Kap Farvel, bevæger sig langsomt mod nord og den tilhørende front giver regn, slud eller sne til de sydlige og østlige farvande. Et mindre lavtryk, ca. 1010 hPa, over Baffinbugten ligger næsten stille og giver stedvis sne til de nordvestlige farvande.Langs resten af Vestkysten stedvis tåge.

Udsigter, der gælder til den 29. maj 06 utc. Udsendt kl. 7.00 utc.

Daneborg

Nordøst 3 til 8 m/s. Og i den nordøstlige del skiftende under 5 m/s. God sigt. I aften og i nat øst 2 til 7 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 2 m.

Polaris og tyk vinteris i hele området, dog åbent vand i sydøstlige del. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Kangikajik

Kuling fra nordøst 10 til 15 m/s. Moderat sigt.

Signifikant bølgehøjde: 4 m. Dønning: 2 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige del. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Aputiteeq

Kuling fra nordøst 15 til 20 m/s. Ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 6 m. Dønning: 3,5 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige og nordlige del. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Kulusuk

Kuling fra nordøst 14 til 19 m/s. Ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 6 m. Dønning: 4 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige del. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Timmiarmiut

Kuling fra nord 15 til 20 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 5 m. Dønning: 4 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige del langs kysten. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Nunap Isuata Kangia

Kuling fra nord 14 til 19 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 6 m. Dønning: 4 m.

Polaris og tyk vinteris i nordvestlige del langs kysten. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Nunap Isuata Kitaa

I den vestlige del vest 1 til 6 m/s. Og i den østlige del kuling fra nord 11 til 16 m/s. God sigt. I aften og i nat nordvest 4 til 9 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 3,5 m. Dønning: 3,5 m.

Polaris og tyk vinteris i nordligste del. Spredte isbjerge og skosser i nordlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Nunarsuit

Nordvest 2 til 7 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1 m. Dønning: 1 m.

Polaris og tyk vinteris i østligste del. Mange isbjerge og skosser i østlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Narsalik

Nord 3 til 8 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1,5 m.

Enkelte isbjerge og skosser.

Meqquitsoq

Kuling fra nord 10 til 15 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 1,5 m.

Tyk vinteris og middel vinteris i nordvestligste del. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Attu

Kuling fra nord 9 til 14 m/s. God sigt. Midt på dagen kuling fra nord 9 til 14 m/s. Og i den nordvestlige del vest 1 til 6 m/s. God sigt. I aften og i nat kuling fra nord 9 til 14 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 1,5 m.

Tyk vinteris og middel vinteris i nordlige og vestlige del. Åbent vand i sydøstlige del. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Uiffaq

Nordvest 8 til 13 m/s. Moderat sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 1 m.

Tyk vinteris og middel vinteris i vestlige og nordlige del. Åbent vand i sydøstlige del. Mange isbjerge og skosser i nordøstlige del, ellers spredte isbjerge og skosser.

Qimusseriarsuaq

Nord 4 til 9 m/s. Og i den sydøstlige del syd 2 til 7 m/s. Moderat sigt. I aften i den vestlige del nordvest 4 til 9 m/s. Og i den østlige del syd 1 til 6 m/s. Moderat til god sigt. I nat i den østlige del syd 1 til 6 m/s. I den nordvestlige del nordøst 1 til 6 m/s. Og i den sydvestlige del skiftende under 5 m/s. Moderat til god sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 2 m.

Tyk vinteris og middel vinteris i hele området, i sydøstlige del dog områder med åbent vand. Mange isbjerge og skosser i østlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Kiatak

Kuling fra nord 10 til 15 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 2 m.

I østlige del tyk vinteris og middel vinteris. I vestlige del områder med åbent vand med bælter af tyk vinteris og middel vinteris. Spredte isbjerge og skosser i hele området.