twitter google+ facebook

Farvandsudsigter

Torsdag den 20. juli 2017.

Der er kulingvarsel for Timmiarmiut.

Oversigt 18 utc

En front giver stedvis regn til de nordvestlige farvande, mens en anden front over Østgrønland bevæger sig lidt mod nordøst og giver stedvis regn mellem Daneborg og Aputiteeq. En frontbølge med regn over de sydlige farvande bevæger sig mod øst. Stedvis er der risiko for tåge og tågebanker i samtlige farvande. Fredag bevæger et lavtryk sig mod nordøst lige sydøst om Kap Farvel. I forbindelse med dette lavtryk ventes fredag regn over de sydøstlige farvande.

Udsigter, der gælder til den 22. juli 00 utc. Udsendt kl. 20.17 utc.

Daneborg

Syd 6 til 11 m/s. Meget ringe sigt. I morgen midt på dagen og i morgen aften syd 5 til 10 m/s. Og i den nordvestlige del nordøst 2 til 7 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 2 m.

Polaris og tyk vinteris i hele området, dog åbent vand i sydøstlige del. Enkelte isbjerge og skosser i hele området.

Kangikajik

Syd 8 til 13 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 2 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige del. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Aputiteeq

Sydvest 2 til 7 m/s. Meget ringe sigt. I morgen midt på dagen i den nordlige del sydvest 2 til 7 m/s. Og i den sydlige del skiftende under 5 m/s. Meget ringe sigt. I morgen aften nordøst 5 til 10 m/s. Og i den nordvestlige del sydvest 2 til 7 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1,5 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige og nordlige del. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Kulusuk

Sydvest 2 til 7 m/s. Meget ringe sigt. I morgen midt på dagen og i morgen aften nordøst 6 til 11 m/s. Ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1,5 m.

Polaris og tyk vinteris i vestlige del langs kysten. Spredte isbjerge og skosser i vestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Timmiarmiut

Kuling fra nord 10 til 15 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 1,5 m.

Polaris i vestlige del langs kysten. Mange isbjerge og skosser i vestlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Nunap Isuata Kangia

Nord 7 til 12 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 1,5 m.

Polaris i nordvestlige del. Mange isbjerge og skosser i nordvestlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Nunap Isuata Kitaa

Nord 4 til 9 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 1,5 m.

Mange isbjerge og skosser i nordlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Nunarsuit

Nordvest 6 til 11 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1,5 m.

Spredte isbjerge og skosser i østlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Narsalik

Nordvest 5 til 10 m/s. Ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1 m.

Enkelte isbjerge og skosser.

Meqquitsoq

Nordvest 4 til 9 m/s. Og i den nordvestlige del skiftende under 5 m/s. Meget ringe til god sigt. I morgen tidlig og i morgen midt på dagen og i morgen aften nordvest 4 til 9 m/s. Meget ringe sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1 m. Dønning: 1 m.

Enkelte isbjerge og skosser.

Attu

Syd 4 til 9 m/s. Ringe sigt. I morgen tidlig syd 3 til 8 m/s. Og i den sydøstlige del nord 1 til 6 m/s. Meget ringe til ringe sigt. I morgen midt på dagen i den vestlige del sydøst 2 til 7 m/s. Og i den østlige del nord 2 til 7 m/s. Moderat til god sigt. I morgen aften i den sydlige del nordvest 2 til 7 m/s. I den nordøstlige del nord 1 til 6 m/s. Og i den nordvestlige del skiftende under 5 m/s. Moderat til god sigt.

Signifikant bølgehøjde: 1,5 m. Dønning: 1 m.

Enkelte isbjerge og skosser.

Uiffaq

Sydøst 7 til 12 m/s. Ringe sigt. I morgen aften syd 3 til 8 m/s. Og i den sydøstlige del nordvest 1 til 6 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2 m. Dønning: 1,5 m.

Mange isbjerge og skosser i østlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Qimusseriarsuaq

Øst 6 til 11 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 2 m.

Tyk vinteris og middel vinteris i nordøstlige del langs kysten. Mange isbjerge og skosser i østlige del langs kysten, ellers enkelte isbjerge og skosser.

Kiatak

Sydøst 8 til 13 m/s. God sigt.

Signifikant bølgehøjde: 2,5 m. Dønning: 2 m.

I nordlige og vestlige del områder med tyk vinteris og middel vinteris. Spredte isbjerge og skosser i hele området.