twitter google+ facebook

Daglige middeltemperaturer i Arktis 1958 - 2014

Daglige middeltemperaturer for det arktiske område nord for den 80. breddegrad sammen med daglige klima-værdier for perioden 1958-2002 og plottet som funktion af dag på året.

Beregning af den arktiske middeltemperatur

Middeltemperaturen for det arktiske område nord for den 80. breddegrad estimeres dagligt som middelværdien af analysetidspunkterne 00 og 12 UTC, hvor middeltemperaturen for hver analyse er middelværdien på analysetidspunktet af alle modelgitterpunkter på eller nord for 80N. 

For perioden 1958 til september 2002 anvendes reanalyse-data fra ECMWF, det såkaldte ERA40reanalyse dataset. ERA40-data er griddede data med horisontal opløsning på 2.5 grader. For perioden 2002 og frem til i dag anvendes den til tiden gældende operationelle globale model. For den tidlige periode er det T511 i 0.5 graders horisontal opløsning, og senest anvendes data fra T799 modellen, som så interpoleres til 0.5 graders opløsning.
Find mere information her.


Af Gorm Dybkjær
© DMI, januar 2013